LESSON TEN: NUMBERS 1-10, THANKSGIVING 1. Hello song

Transkript

LESSON TEN: NUMBERS 1-10, THANKSGIVING 1. Hello song
LESSON TEN: NUMBERS 1-10, THANKSGIVING
1. Hello song – nyní celá písnička včetně:
Let’s clap our hands, let’s clap our hands,
Let’s clap our hands, good idea
1. Who’s in the box? Captain Jack routine
2. What is it? Ukazujeme si, co je spojeno se Dnem díkůvzdání:
turkey
pumpkin
leaves
3. Písnička/ song:
Head, shoulders, knees and toes
Face song
This is the way
4.
5.
6.
7.
Counting the pirates: song: 1,2,3,4,5,6
Counting the pirates: numbers 6-10
Textbook work/ Práce s učebnicí: counting the pirates
Counting the pirates adventure: děti mají jít po dvojicích a s baterkou hledat čísla 1-10, na
každé číslo mají udělat kroužek.
8. Storytime: routine
9. TPR: Now we are all clean, we can play a game! (10 jumps, 10 runs around a chair, bring 10
bottle caps)
10.
A)
B)
C)
D)
Numbers 1 to 10 activities:
Count ten bottle caps
Count fingers
Count numbers 1 to 10
Thiefs and detectives (zloději a detektivové): děti zavřou oči a pak hádají, které číslo ze škály
1 až 10 chybí. Potom se střídají v odstraňování čísla.
What number is missing?
Které číslo chybí?
E) Count ten Thanksgiving pictures.
F) Choose a picture. Bring the number of bottle caps to match the number in the picture, e.g. 6 =
6 bottle caps. Place them on the picture (děti si vyberou obrázek s číslem a přinesou stejný
počet vršků, které umístí na obrázek)
G) Fish numbers labyrinth (děti si vyberou číslo a umístí jej ke správnému počtu ryb)
11. Storytime: routine
Karen Katz: Counting Kisses
12. Calming down: turkey
13. Goodbye song + treasure
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Optional homework/Nepovinný domácí úkol: handouts – Thanksgiving counting (handouty)