magazin - OVB Journal

Komentáře

Transkript

magazin - OVB Journal
I Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí investovat a potřebují informace vydává Impax, spol. s r. o., ve spolupráci s www.Investičníweb.cz
I I
I náklad 18 000 ks elektronická distribuce 120 000 uživatelů cena 45 Kč vč. DPH objednávky předplatného na [email protected]
2
I
I
/2011
výhled
.
investiční
.
magazin
první skutečně investiční časopis v ČR
VÝ S
O
N
I
Dana Bérová:
„Rady od babičky jsou lepší
než vychytralé příručky“
El-Erian:
Světová ekonomika
se už brzy změní od základů
P
O
S
ČA
Investice
pro případ
nejhorších
scénářů
18 pouček a pravidel
úspěšného obchodování
ISSN 1804-9753
INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 1
99 771804
771804975009
975009
02
editorial & obsah
..
investiční
magazin
FOTOEDITORIAL
V roce 2050 bude spotřeba přírodních zdrojů trojnásobná _ _ _ _ _ _ _ 3
Vážení čtenáři,
AKTUÁLNĚ
Anketa: 5:2 pro návrat recese, míní čeští investiční experti _ _ _ _ _ _ 4
Češi se na stáří chystají po svém, akcie téměř ignorují! _ _ _ _ _ _ _ _ 5
El-Erian: Světová ekonomika se už brzy změní od základů _ _ _ _ _ _ 6
ROZHOVOR
Dana Bérová: Trhy dnes fungují naprosto iracionálně _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
INVESTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
pro začátečníky
Investování: Zapomeňte na tržní mýty a obchodujte rozumem _ _ _ 12
Forex – obchodujte s měnami online _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Investice pro případ těch nejhorších scénářů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
DOPORUČUJEME
pro pokročilé
Proč jsme tak strašní investoři? Neurologové mají jasné vysvětlení 16
18 pouček a pravidel úspěšného obchodování_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Fondy kvalifikovaných investorů od A až do Z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
El-Erian: Světová
ekonomika se už brzy
změní od základů
str. 6
Recese? Jak se připravit
na druhé dno?
str. 20
TRENDY
Recese? Jak se připravit na druhé dno? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Jak odhadnout dno medvědího trhu? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
v rukou držíte druhé číslo Investičního magazínu, který se nebojíme nazvat skutečně prvním investičním
časopisem v České republice. O důvodu, proč tomu tak je, se můžete
sami přesvědčit na následujících
24 stránkách.
Hned z obálky časopisu se na vás
usmívá úspěšná podnikatelka,
členka poroty pořadu „Den D“
a ministryně informatiky Dana
Bérová, s kterou jsme si mimo jiné velmi otevřeně povídali o hledání peněz pro rozjezd podnikání,
nesmyslnosti univerzálních podnikatelských pouček nebo o iracionálním chování burzovních trhů,
které dělá investování čím dál víc
komplikovanější.
Petr Novotný, šéfred
aktor
Ekonomická recese a medvědí trh nekompromisně zasáhly západní ekonomiky. Po hlavním rozhovoru vám proto Investiční magazín nabízí sérii článků,
které vám pomohou i v recesi úspěšně investovat,
udržet si zaměstnání nebo dokonce začít podnikat.
Za pozornost stojí užitečné rady jak „přežít“ neotřelým
způsobem blížící se ekonomický pokles: „Recese? Jak
se připravit na druhé dno?“ (str. 20) nebo si přečíst návod od uznávaného burzovního veterána „Jak odhadnout dno medvědího trhu?“ (str. 21) nebo zamyšlení
od správce největšího dluhopisového fondu na světě
Pimco El-Eriana „Světová ekonomika se už brzy změní
od základů“ (str. 6).
IM přinášíme
ve spolupráci s:
Nechybí ani pravidelné investičně vzdělávací
rubriky, ve kterých najdou užitečné rady úplní začátečníci „Proč obchodovat na měnovém trhu Forex“
(str. 13) nebo pokročilí investoři, kteří chtějí vyzkoušet něco alternativního: „Fondy kvalifikovaných investorů od A až do Z“ (str. 19). Pokud se vám letní
výprodeje na trzích zdály hodně dramatické, tak si
zalistujte na stranu 22, kde je „Hitparáda největších
světových propadů na burze“ a budete znovu v klidu spát.
Mediální
partneři:
Přeji vám příjemné a žádným krachem na burzách nerušené čtení a za celou redakci Investičního magazínu
vám přeji příjemný podzim. I
Z INVESTIČNÍ HISTORIE
Hitparáda největších světových propadů na burze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
PODNIKÁNÍ
Recese: Nejlepší čas začít podnikat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
.
Vydává IMPAX, spol. s r. o. (www.impax.cz) ve spolupráci s Investičníweb.cz, tel. 241 400 944, tel./fax 241 483 141, email:
[email protected], www.investicnimagazin.cz, ISSN 1804-9753, MK ČR E 20308. Tištěný náklad: 18.000 ks, elektronická
distribuce cca 120.000 adres. Šéfredaktor: Petr Novotný, MBA. Vedoucí editor: Mgr. Ondřej Pohan. Adresa redakce: Michelská 12a, 140 00
INVESTIČNÍ
magazín
2011 I www.investicnimagazin.cz
na obálce:
Jan Kolman.
povolen jen se
Praha 4. Grafická úprava a zpracování: IMPAX, spol. s r. o., Tisk: Česká Unigrafie, a. s. Foto
I říjen Přetisk
I1
souhlasem redakce. Inzerce: tel. 241 483 141, 606 404 953, [email protected], media kit ke stažení na www.impax.cz;
fotoeditorial
.
Globální spotřeba ropy je rekordní – světová ekonomika se poměrně
rychle zotavila z nejhorší recese za posledních 60 let. V roce 2008 a 2009
bylo zaznamenáno výrazné snížení poptávky po ropě na 84,3 milionu
z předkrizových 86,3 milionu barelů denně. V minulém roce ale nastal obrat
k lepšímu a poptávka se zvýšila o téměř 3 procenta na nový rekord 86,7 milionu
barelů za den. Podle prognózy Ministerstva energetiky Spojených států by
se v tomto roce mělo na celém světě spotřebovat 88,2 miliónu barelů ropy
za den, což je o 1,7 procenta více oproti minulému roku. Nikoho nepřekvapí,
že tahounem zůstanou rozvíjející se země na čele s Čínou. (zdroj: Colosseum)
Těžební plošina u jižního
pobřeží Kalifornie
2 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
fotoeditorial
.
V roce 2050
bude spotřeba
přírodních
zdrojů
trojnásobná
Pokud svět nezačne šetřit, bude v roce 2050 spotřebovávat třikrát více přírodních
zdrojů než v současnosti. Šlo by o zhruba 140 miliard tun ročně. Tvrdí to OSN. Tento
scénář je jistě velice optimistický pro investory do komodit, ale hodně pesimistický
pro civilizaci. OSN varuje před neudržitelnou budoucností využívání zdrojů na straně
jedné a emisí na straně druhé.
Alternativy nejsou zrovna růžové. Pokud by vyspělé země snížily svou spotřebu
zdrojů na polovinu, do roku 2050 by celosvětově stoupla spotřeba zdrojů „jen“
na 70 miliard tun ročně. To je stále dost na to, aby bylo zapotřebí obrovských
investic do technologií založených na obnovitelných zdrojích.
Země jako Spojené státy by utrpěly mírný pokles kvality života a přiblížily by se
světovému průměru.
Pokud by došlo k návratu spotřeby na úrovně před rokem 2000, vyspělý svět by utrpěl
doslova ekonomický šok, silnou recesi a spadl by na úroveň světového průměru. red
3 scénáře dalšího vývoje využívání přírodních zdrojů
Metabolic scale
150
Metabolic rate
v gigatunách
v tunách na osobu za rok
18
pokračování spotřeby v současném trendu
omezení spotřeby ve vyspělých zemích na polovinu
100
12
zachování současné spotřeby
6
50
0
0
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
2040
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
2040
Zdroj: Krausmann et al., 2009 (Development 1900-2005) and own calculations
INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 3
aktuálně
??
5:2 pro návrat
?
?
Anketa:
.
recese, míní čeští
investiční experti
Autor: redakce Investiční web.cz
Tradiční okurkovou sezónu nahradila především ve vyspělých zemích diskuse o dalším
ekonomickém vývoji. Naplní se pesimistický scénář v podobě recese ve tvaru „W“?
Investiční web se ptal sedmi investičních profesionálů, jestli nás čeká recese.
0:1
1:2
MICHAL STUPAVSKÝ,
PORTFOLIOMANAŽER, CONSEQ
MICHAL VALENTÍK,
HLAVNÍ INVESTIČNÍ STRATÉG,
ČP INVEST
To kdybych věděl, už dávno bych odpočíval
na pláži v Karibiku. Investor musí mít připraveno více možných scénářů budoucího vývoje. Náš základní scénář počítá s tím, že v dohledné době další recese světové ekonomiky
nepřijde a že nás pouze čeká hospodářské
zpomalení. Pokud by došlo k dalšímu prohloubení evropské dluhové krize nebo výraznému
zvýšení cenové inflace v důsledku masivního
„tištění“ peněz centrálními bankami, pak by se
pravděpodobnost další recese výrazně zvýšila
a my bychom na to museli při správě našich
portfolií reagovat.
0:2
MARTIN URBAN,
HLAVNÍ MAKLÉŘ, BROKERJET
Ne, světová ekonomika zpomaluje, přesto si
nemyslím, že spadne do recese. Současný pokles na akciových trzích je právě v důsledku
obav ze zpomalení ekonomiky. Větší riziko ze
zpomalení ekonomiky vidím především v Evropě a v jejích jižních částech.
4 I INVESTIČNÍ magaz
magazín
gazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
Vzhledem k existenci silné korelace mezi indexem spotřebitelské důvěry a spotřebou
domácností, jakožto klíčovou složkou HDP,
je zde velká pravděpodobnost, že by tento
scénář mohl být naplněn. Index spotřebitelské důvěry zaznamenal pokles na úroveň roku 1980, navíc v důsledku vysokého zadlužení vlád růst nepodpoří ani další složka HDP
– vládní výdaje.
2:2
JAROSLAV BRYCHTA,
HLAVNÍ ANALYTIK,
X-TRADE BROKERS
Je to velmi pravděpodobné. Spojené státy
i Evropa v 2Q sotva rostly, situace na trhu práce se zhoršuje, kupní sílu domácností podrývá inflace, a úrokové sazby – ač téměř na nule
– nejsou schopny stimulovat novou úvěrovou
aktivitu. Vlády jsou navíc nuceny k úsporným
opatřením. Současný stav je podle mého názoru novým normálem.
aktuálně
.
3:2
4:2
PETR SKLENÁŘ,
HLAVNÍ EKONOM,
J&T BANKA
BORIS TOMČIAK,
ANALYTIK, COLOSSEUM
Druhé dno recese ve vyspělých zemích je velmi pravděpodobné za předpokladu, že centrální banky nepřijdou s nějakým radikálním řešením současné krize. Je třeba si však uvědomit,
že měnové autority již nemají moc velkou manévrovací schopnost. Rozvíjející se země by
neměly upadnout do recese, i když i zde se
očekává zpomalení hospodářského růstu.
Nevím, který z písmenkových scénářů „L“,
„V“, „W“ či „WWW“ se naplní, ale pro nejbližší čtvrtletí očekávám u řady ekonomik (USA,
část Evropy) návrat do recese, tj. pokles ekonomické aktivity měřené HDP. Nemusí jít
o hluboký propad, ale očekávám, že místo zpomalení se ekonomika překlopí do recese, a to
především kvůli prudkému propadu očekávání domácností, firem, dále fiskálním škrtům
a výprodeji finančních trhů při křehkosti dosavadního růstu. Vyšší opatrnost firem z pohledu investic a nižší spotřeba domácností znamená krátkodobě zpomalení či přímo pokles
ekonomické aktivity.
Češi se na stáří
chystají
po svém, akcie
téměř ignorují!
5:2
PETR HLINOMAZ,
ANALYTIK, BH SECURITIES
Spíše ano, i když nepředpokládám tak velký propad; spíše nesymetrické „W“. Současná makroekonomická data za uplynulý měsíc
i výhledové (předstihové) ukazatele již tento
vývoj naznačují. Největším rizikem je stále dluhová krize v Evropě. inzerce
Fondy kvalifikovaných investorů
Autor: Marek Janšta, investiční poradce, KZ Finance
Současná prezentace penzijní reformy se snaží v občanech vyvolat dojem,
že jde o cestu k jejich finančnímu zabezpečení na stáří. Ale ve skutečnosti si
stát řeší svůj problém s děravým státním rozpočtem a občané si financování
svého slušného žití ve stáří musejí zajistit sami! Z přiloženého grafu z loňského výzkumu STEM/MARK vyplývá, že většina Čechů spoléhá na velice konzervativní přístupy, investicemi do akcií se nezabývá ani desetina populace!
• poradenství
• obhospodařování
• administrace
Finanční nástroje zajištění na stáří: nejčastěji hotovost,
penzijní připojištění a peníze uložené v bance
Která z následujících finančních zajištění na stáří již
v současnosti máte a která z nich si plánujete pořídit?
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Již má
Plánuje
Hotovost
Peníze uložené v bance
54
Penzijní připojištění
51
11
Postarají se o mne děti
Investice do akcií, fondů
a dluhopisů
8
16
13
34
34
10
51
22
68
5
87
Investice do cenných kovů,
uměleckých děl 2 4
94
32
0%
32
15
39
Nemovitost
Něco jiného
Nemá ani neplánuje
52
95
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Rozhodnutí, které vynáší
aktuálně
.
El-Erian: Světová
ekonomika se už brzy
změní od základů
Koho by před necelými dvěma roky napadlo, že jeden
ze členů eurozóny – elitní skupiny vyspělých států –
dostane rating horší než Pákistán? A dnes je to případ
Řecka, balancujícího na hraně bankrotu. K tomu všemu
přibyly ještě další státy – Portugalsko a Irsko, které se
bez pomoci EU již také neobejdou. A už vůbec by nikdo
před časem nesázel, že o nejvyšší rating přijdou Spojené
státy, světový „policajt“ zajišťující mimo jiné pro celý svět
rezervní měnu, říká Mohamed A. El-Erian, ředitel
největší investiční společnosti na světě PIMCO.
Autor: redakce
1. JÁDROVÉ PROBLÉMY
ROZVINUTÝCH EKONOMIK
Z
e snížení ratingu USA jsme se ještě
zdaleka nedokázali všichni vzpamatovat. Ve své podstatě byl krok docela logický, agentura S&P pouze vyhodnotila politickou nestabilitu země
a absenci dlouhodobého plánu na řešení fiskálních
problémů.
AMERICKÝ SEN
Nebyly ale USA náhodou tou zemí, která se chlubila ještě nedávno flexibilním pracovním trhem
a podnikatelskými příležitostmi? Tomuto popisu příliš neodpovídá trvalá nezaměstnanost okolo 9 procent, dosahující dokonce hodnoty téměř
15 procent u mladých mezi 20 až 24 lety. Navíc se
poslední dobou zdá, že charakter americké nezaměstnanosti odkazuje na nejhorší variantu – na nezaměstnanost strukturální.
Důvodů, proč tomu tak je, nalezneme samozřejmě více. Faktem však zůstává, že situace v USA
a evropských rozvinutých zemích podstatně mění charakter světové ekonomiky. Obzvláště tři záležitosti mají natolik významný vliv, že budou ovlivňovat podobu světa, ve kterém právě žijeme, ještě
po mnoho následujících let.
U mnoha vyspělých států dnes vyvěrají na povrch problémy, které se týkají základní podstaty jejich ekonomického systému. Příčiny potíží se
skrývají v jejich rozvahách a vůbec celé ekonomické struktuře. Není to zkrátka jen o krizi z nezaměstnanosti nebo o rychlém zhoršování stavu
veřejných financí, které jako třeba u Řecka může dosáhnout až alarmujících úrovní. Nabalují se
další problémy: nefunkční realitní trhy, neochota
bank poskytovat úvěry a především politická neschopnost.
2. ZAMETÁNÍ PROBLÉMŮ POD
KOBEREC
V poslední době už nepřijde nikomu divné, že se
vážné problémy neřeší, ale jen odkládají na dobu neurčitou. Důsledkem pak je, že se na stávající neřešené problémy nabalují další, a riziko, že
se stane situace neudržitelná, roste čím dál tím více. Nemluvě ani o šíření nákazy napříč regionem.
Nejvíce viditelné to je právě na „řešení“ případu
Řecka: splatné obligace se opětovně nahrazují
novými dluhy. Navíc se postupně řecké břemeno
přesouvá ze soukromého sektoru na bedra evrop-
6 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
Mohamed A.
El-Erian, ředitel
největší investiční
společnosti
na světě PIMCO.
ských daňových poplatníků a je infikována dokonce i rozvaha doposud „zdravé“ instituce – Evropské centrální banky.
U USA je situace na navlas stejná; bezprecedentní mrhání penězi na stimuly, které se míjí účinkem.
Místo nastartování ekonomického růstu a vytváření pracovních míst dostává kvantitativní uvolňování ekonomickou velmoc do svěrací kazajky narůstajícího enormního zadlužení.
3. POTENCIÁL MLADÝCH TRHŮ
Růst některých z rozvíjejících se ekonomik se už
postupně dostává do fáze, kdy by si mladé trhy
mohly dopřát zaslouženého odpočinku. Je to patrné v Brazílii, Číně, Indonésii a dalších zemích.
V kontrastu se spíše umdlévajícím vyspělým světem pracovaly na plný plyn, až se jejich ekonomiky
aktuálně
„
.
Musíme si zvyknout,
že svět s ustrnulými
hodnotami se hroutí
a místo něho nastupuje
nový svět plný
proměnných.
začaly přehřívat. V novém globálním prostředí jsou
to jedině ony, které disponují potenciálem k udržitelnému vysokému růstu bez využití dluhového financování. Ba naopak, dokážou při tom všem ještě vytvářet přebytky.
Nejistota ohledně amerického řešení zadlužení
ohrožuje zejména světový monetární systém, založený na myšlence, že jeho jádro – Spojené státy –
zůstanou vždy ekonomicky silné.
NEMUSÍME VŠE VIDĚT JEN ČERNĚ
Pokud tedy nedojde k nějakému náhlému zvratu vinou zásadního politického přehmatu (příklon k protekcionismu, neřízený bankrot velkých ekonomik
nebo zhroucení měnových systémů), budeme pozorovat tento postupný trend v přesunu globálních sil.
CO DÁL? ŠEDÁ BUDOUCNOST
VYSPĚLÝCH EKONOMIK
Povzbuzující zprávou však je, že mnohé z rozvíjejících se trhů budou postupně umazávat rozdíly v příjmech a bohatství mezi nimi a vyspělými
státy, ubude tam lidí žijících v chudobě a mnohem
větší části tamější populace se otevřou zajímavé
ekonomické příležitosti a lepší přístup ke vzdělání,
zdravotní péči a výživě.
Bude trvat desetiletí, než se rozvinutým zemím
podaří napravit své dluhy pochroumané rozvahy
a připravit v ekonomice opět podmínky pro velký
růst a zaměstnanost. Nevyhnutelný negativní dopad na životní úroveň obyvatel bude hmatatelný
v narůstajícím sociálním pnutí.
Pokud tak jejich růst bude pokračovat, budou tlačit na větší zapojení do světového ekonomického
dění, které bylo doposud pod nadvládou rozvinutých ekonomik. Celosvětová prosperita tak bude
v mnohem větší míře záviset na mezinárodní kooperaci.
Existuje jen několik variant, mezi nimiž
mohou dnes neúnosně zadlužené státy volit:
Musíme si zvyknout, že svět s ustrnulými hodnotami se hroutí a místo něho nastupuje nový svět plný proměnných. Čím dříve se na to připravíme, tím
spíše na této transformaci vytěžíme, a nestaneme
se její obětí. snižování výdajů státu skrze rozpočtové škrty
(Británie);
bankrot neboli restrukturalizace dluhů (Řecko);
znehodnocení dluhu, které zaplatí jako skrytou
daň inflace věřitelé a střadatelé (USA).
KDO JE
Mohamed A. El-Erian (53)
• Narodil se v Egyptě, studoval v Británii
a usadil se v USA
• Ředitel největší investiční firmy
na světě Pimco, která spravuje
majetek ve výši 1,3 bil. USD
• 15 let pracoval na vedoucích pozicích
pro MMF a několik let pro Citigroup
• Jeho kniha When Markets Collide
(Když se srazí trhy) se stala
mezinárodním bestsellerem
• Erianovy komentáře jsou pravidelně
citovány v Bloomberg, Wall Street
Journal, The Financial Times
SLOVNÍČEK INVESTORA
RESTRUKTURALIZACE DLUHŮ
Způsob jak mohou zadlužené státy nebo firmy dočasně vyřešit svoji dluhovou situaci,
a to např. ve formě výměny krátkodobých dluhopisů za dlouhodobé (restrukturizace dluhů
se dá považovat za určitou formu bankrotu).
INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 7
rozhovor
.
„
Rady
od babičky
jsou lepší než
vychytralé
příručky
KDO JE D
ana Bérov
á
• česká pod
nikatelka a
investorka
• absolven
tka oboru
A
u
to
matizovan
systémy ří
é
zení na pra
žské VŠE
• pracova
la dlouhé ro
ky jako man
specialistk
ažerka,
a v mediáln
ích a televi
společnos
zních
tech a kon
zultantka
• spolumaj
itelka obch
odní společ
Sanu Babu
nosti
s. r. o., kter
á dováží zb
zejména z
oží
Indie a Nep
álu
• od roku
2005 do ro
ku 2006 m
informatik
inistryně
y
• od ledna
2007 ředit
elka pro ro
obchodu p
zvoj
oradenské
firmy Gartn
• veřejnos
er
ti se zapsa
la do pověd
jako porot
omí
kyně pořad
u „Den D“
na ČT1
8 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
rozhovor
.
Dana Bérová:
Trhy dnes fungují
naprosto iracionálně
Soukromých peněz (private equity), které by pomohly podnikatelům, je
na trhu stále relativně hodně. Problém je však v tom, že jsou k mání za často
absurdních podmínek a zajištění mají velmi podobné jako banky. Proto na rozjezd
menšího nebo středního podnikání zatím nejlépe fungují peníze od známých
a rodinných příslušníků, říká podnikatelka a investorka Dana Bérová, která svou
nejkonzervativnější investici udělala do islandských státních dluhopisů a podle
které není ani při recesi problém začít úspěšně podnikat.
Ani Česko se v posledních měsících
nevyhnulo „zlaté horečce“. Lidé
kvůli zprávám o rekordech, strachu
z nové recese a hrozbě rozpadu
eurozóny nakupují zlato ve velkém.
Co vy a zlato?
Domnívám se, že je na nákup zlata již pozdě, protože je drahé. Zlato mě však nikdy investičně nepřitahovalo, protože se mi zdálo, že ho je potřeba
velké množství, aby se dalo považovat za investici, a navíc se s ním špatně utíká nebo cestuje. Také se mi zdá, že jde o hodně průhlednou komoditu, na které se vlastně dlouhodobě moc vydělávat
nedá. Současná zlatá horečka je důkazem toho, že
do něj chtějí zainvestovat úplně všichni, což nedává moc prostoru pro další růst.
Hodně lidí vás zná z televizního
pořadu „Den D“, ve kterém se
snažíte hodnotit a následně
investovat do zajímavých
podnikatelských projektů. Jaké
jsou nejčastější chyby začínajících
podnikatelů, kteří si „jdou pro
kapitál“?
Hlavní problém je v tom, že řada začínajících podnikatelů nemá představu o tom, jak umístit svůj
produkt na trh, nezná cílovou skupinu a neumí
přesně popsat svého zákazníka. Většinou mají
dobrý nápad, ale nemají promyšleno, komu a ja-
kým způsobem budou svůj výrobek či službu prodávat. Také často nejsou schopni přesně definovat svoji přednost – svoji konkurenční výhodu.
V první chvíli může nápad podnikatele vypadat
velice atraktivně, ale v osmdesáti procentech případů se později ukáže, že ho nemají komu prodat.
U těch zbývajících dvaceti procent, když se toto
vyřeší, je velká šance na úspěch.
od známých a rodinných příslušníků jsou ideální na rozjezd menšího nebo středního podnikání.
Když totiž nepřesvědčíte tyto lidi o reálnosti svých
podnikatelských plánů, jen velmi těžko přesvědčíte soukromého investora nebo banku.
Většině začínajících podnikatelů
banky nepůjčí, navíc banky po roce
2008 ještě více utáhly kohoutky,
na cestě je další kreditní krize
a recese, takže zdroje debetního
financování budou pro začínající
podnikatele ještě hůře dostupné.
Jaké má podnikatel další možnosti
dostat se ke kapitálu, například
v rámci soukromého kapitálu
(private equity)?
Na trhu je nyní zajímavá situace, kdy hodně lidí
peníze potřebuje, ale zároveň je zde relativně velká skupina investorů a volných peněz. Bohužel se
tato poptávka s nabídkou moc nepotkávají. Je to
proto, že investoři mají často absurdní požadavky ohledně návratnosti a zajištění investice, které je velmi podobné jako u bank. Takže se dá říct,
že financování pomocí private equity je pro začínající podnikatele nyní obtížné, na druhou stranu se však začíná rozjíždět financování, kterému
se ve světě říká „friends & family“. Právě peníze
Dana Bérová je
ideálním příkladem,
kdy se inteligence
skloubila s osobním
šarmem
INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 9
rozhovor
Mluvíte o „friends & family“
financování, ale není to trošku
dvojsečné? Je to, jako kdybyste
měla s někým z rodiny stavět dům.
Většinou to dopadne špatně. Jak
vnímáte tato rizika?
Máte pravdu, ale nakonec je financování od známých a rodiny jedinou šancí na rozjetí vlastního
byznysu.
A vaše zkušenosti s bankovním
financováním?
Hodně špatné. Moje společnost Sanu Babu je na trhu již dvacet let a nyní, když jsme vyjednávali podmínky kontokorentu, nám nabídli v bance úplně
absurdní podmínky. Tak jsem si říkala, komu jinému by měli půjčit, když ne firmě s jasnou historií, navíc mám ve stejné bance své osobní účty.
Obraty, které si banka může ověřit na pohybech
na účtu, naší firmě každoročně rostou, ale podmínky, které nabídla, byly fakt příšerné. Jedna věc jsou
hrozné podmínky samotného úvěru, ale v případě,
že podnikatel nemá nemovitost, kterou by mohl zastavit, vám banka půjčí jen zřídka.
V Česku je ovšem problém sehnat
kapitál ve výši pár set tisíc korun.
Proč banky nebo investoři nepůjčují
menší částky?
Investoři, kteří se pohybují například na trhu
ve střední a východní Evropě, hledají větší projekty. Často mi volají investoři a ptají se, zda nevím
o projektech za minimálně půl nebo miliardu korun. Takové peníze se seženou poměrně snadněji
než například kapitál na rozjezd menší firmy, kdy
pár set tisíc korun může rozhodovat o případném
úspěchu, či neúspěchu. Důvodem je náročnost projektů. Já sama investuji do projektů v řádu statisíců až několika milionů, přičemž se člověk často
dostane do časové pasti, protože ti, kdo chtějí investici, nechtějí jen peníze, ale potřebují často další
pomoc nebo podporu, což je v okamžiku, kdy máte takových projektů deset nebo dvanáct, na zbláznění. Podnikatelé v rané fázi svého byznysu nejsou
zvyklí dělat reporting, a tak jediná šance, jak monitorovat jejich aktivity, je s nimi stále osobně mluvit.
Mluvíte o takzvaném andělském
financování. Kolik je takových
„investorů-andělů“ v Česku?
Řekla bych tak několik set. Většinou to jsou lidé,
kteří velmi dobře prodali své firmy, a to především
v oblasti IT. Mívají však trošku odlišnou představu
o tom, jak růstově by měl vypadat váš byznys, který chcete prodat nebo na něj sehnat kapitál. Tito lidé se svezli na šťastné vlně, během které se daly vydělat tisícinásobky, a mají proto často představu, že
byznys, který tento potenciál nemá, nestojí za investici. Takových byznysů moc není. Sama zprostředkovávám jednání mezi těmito „angels“ a podnika-
„
.
Řada začínajících podnikatelů
nemá představu o tom, jak umístit
svůj produkt na trh, nezná cílovou
skupinu a neumí přesně popsat svého
zákazníka.
teli, ale jejich jednání končí většinou neúspěchem,
protože investoři většinou chtějí mít do dvou let peníze zpátky a do pěti let prodávat za 10 až 15násobek, což je nyní velmi těžce dosažitelné.
Hodně investorů, především
na vyspělých trzích, mluví o tom, že
žijeme v tzv. novém normálu (new
normal), který mimo jiné znamená
daleko menší možnosti zhodnocení
peněz při investování. Je to dáno
globalizací, finanční krizí a recesí
ve vyspělých ekonomikách. Jak to
vnímáte vy?
Když se nyní bavíme o investování, tak se nebavíme o tom, jak peníze vydělávat, ale jak udržet jejich hodnotu. Investoři, kteří mají majetek v řádu
milionů, už nepočítají s tím, že by někde vydělávali deset nebo patnáct procent ročně.
Zmínila jste, že dnes investoři
neradi riskují. Jaká byla vaše
osobní nejkonzervativnější
investice?
Paradoxně to byly islandské dluhopisy. Víte sám,
jak to s nimi dopadlo (smích). V bance mi to tehdy prodali jako nejkonzervativnější investiční produkt. Možná z toho něco někdy uvidím, ale spíš ne.
Investiční horizont se v posledních
letech hodně zkrátil. Je dnes vůbec
reálné u startupových projetků být
v zisku za dva roky?
Myslím že ne, u tříletých investic se dá uvažovat,
že se část investice vrátí, ale když na něčem v private equity chcete zajímavě vydělat do pěti let, tak
je to velice iracionální očekávání. Dnešní současné
hodnoty nejsou navázány na nic racionálního. Dřív
se například hodnota akcií obecně řečeno odvíjela
od toho ze zisku a z tržeb firmy. Existovala jakási
základní vazba a dalo se spoléhat na ratingy. Dnes
na kapitálových trzích, v investičních produktech
nebo penězích typu private equity nemáte žádný
ukazatel, který by šel odhadnout. Znám několik
velkých investorů, kteří obchodovali s akciemi v řá-
10 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
du desítek až stovek milionů ročně, a všichni přišli nakonec o hodně peněz a nechali toho. Přiznali si, že ani s 10letými nebo 15letými zkušenostmi
nejsou schopni úspěšně investovat, protože nevědí, na jakých principech to funguje.
Hodně se nyní mluví o návratu
do recese. Dá se podle vás úspěšně
podnikat nebo rozjet podnikaní při
recesi?
Začít podnikat se dá klidně i v recesi, protože globální vlivy jsou dneska díky tomu, že se recese poměrně často vrací, menší. Samozřejmě záleží na oboru
podnikání. Spotřebitelé jsou určitě opatrnější, více
vybírají a nekupují zbytné produkty. V maloobchodě se například nakupuje méně potravin, což například zmenšuje velikost průměrného nákupu.
Dobrý nápad a eventuální zdroje
financování k úspěchu v podnikání
nestačí. Klíčoví jsou zaměstnanci.
Co radíte? Jak s nimi nejlépe vyjít,
jak se o ně starat a komunikovat
s nimi, aby člověk uspěl?
Lidé jsou ve startupech klíčoví, protože většina
dnešních projektů není postavena „na strojích“, ale
lidech. Proto je důležité definovat i v malých firmách procesy. To znamená, že se ví, co má každý
zaměstnanec dělat a jaké má, či nemá pravomoci.
Lidé mají občas pocit, že když jsou tři, je jednoduché se domluvit, ale často to neplatí. Kolektivy jsou
většinou u startupů malé, lidé jsou si blíž a vztahy
jsou hodně neformální. Pak se může všechno hodně komplikovat.
Americký burzovní guru
a podnikatel James Altucher
nedávno popsal 100 zásad pro
úspěch v podnikání. Například
tvrdí, že podnikatel nepotřebuje
žádnou PR agenturu, možná kromě
sekretářky.
To je hluboká pravda. Na to jsme často v „Dnu D“ naráželi a je to velmi častá chyba u žadatelů o investice. Řada z nich chtěla peníze na PR a marketing
rozhovor
inzerce
.
Zhodnocení 3,33 %
za 6 měsíců garantuje Vyvážený vklad České spořitelny!
Více na: www.csas.cz/vyvazenyvklad
„
Hodně lidí peníze
potřebuje, ale zároveň
je zde relativně velká
skupina investorů
a volných peněz.
Bohužel se
tato poptávka
s nabídkou moc
nepotkávají.
například v rádiu a v televizi, měli pocit, že tak se
dá vyřešit jejich problém. Ale takhle to vůbec nefunguje. PR agentura nemůže znát produkt, který prodáváte, tak dobře jako Vy, a ani nemůže mít takové nadšení.
James Altucher také radí
podnikatelům, aby vždy prodali
svou první firmu, jakmile je to
možné. Doslova říká, že Markem
Zuckerbergem se prostě nestanete
a že miliony vyděláte až při prodeji
dalšího svého byznysu. Souhlasíte
s ním?
Stoprocentně. Bohužel se to v Česku moc nedělo.
Hodně firem je přetažených, především firmy podnikatelů, kteří začali v devadesátých letech minulého století a nedokázali se se svými miláčky včas
rozloučit a nakonec přišli o hodně peněz. Exit (prodej firmy) je vždy velká zkušenost, protože poprvé přijde někdo, kdo není sentimentální. Je to velice realistické hodnocení, člověk se na tom hodně
věcí naučí a tu druhou firmu pak buduje s výhle-
dem exitu a s představou, že bude vydělávat peníze. Myslím si, že je obrovským problémem českého podnikání to, že do něj lidé nejdou s tím, že se
na něm má hlavně vydělávat. Ono to vypadá hodně přízemně a nepoeticky, ale já věřím, že může
dobrý byznys fungovat jen v případě, že vám o peníze opravdu jde.
Zastávala jste funkci ministryně
informatiky. Kde hledáte informace?
Jsem trošku konzervativní, mám ekonomický týdeník The Economist, pak The Financial Times, no
a když mě někdo zaujme v tištěných periodicích,
tak pak hledám na internetu, co kde řekl či napsal.
Kromě toho průběžně sleduji vývoj komodit, samozřejmě i zlata, a to třeba na Bloombergu. V Česku
však nakonec nejvíce informací o byznysu získáte
z osobního kontaktu s lidmi, kteří tady podnikatelské prostředí vytvářejí. Nesnáším knihy a příručky
typu „10 věcí pro úspěšné podnikání“ nebo „Bohatý syn, chudý táta“, na ty mám alergii. Lidé mají pocit, že existuje instantní návod na všechno –
od štěstí po úspěch v byznysu. Většinu důležitých
věcí lze zjistit tak, že se díváte kolem sebe. Seberete pár životních příběhů a zkušeností lidí kolem,
a víte toho mnohem víc a v souvislostech. red.
Krátký testík:
Meteorologický balon
nebo UFO?
„Balon“
Německo nebo Řecko?
„Řecko“
Matematika nebo češ
tina?
„Matematika“
Hollywood nebo Bollyw
ood?
„Bollywood“
Červené nebo bílé?
„Bílé“
Juan nebo dolar?
„Dolar“
Parník nebo jachta?
„Jachta“
INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 11
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Vážení čtenáři, v této šedě podbarvené sekci budete pravidelně nacházet články, které vám usnadní první kroky pro
založení vašeho finančního portfolia. Každý příspěvek je navíc vybaven přehledným slovníčkem investora, ve kterém jsou
objasněny některé odborné či slangové výrazy, které se v článku objevují.
INVESTOVÁNÍ:
Zapomeňte na tržní mýty
a obchodujte rozumem
Autor: redakce
Investovat podle hvězdiček
a palců v investičně
zaměřených médiích
se vyplatí jen málokdy.
Investiční manažer
a komentátor Ken Fisher
to dobře ví, dokonce o tom
napsal knihu Debunkery:
Learn It, Do It and Profit
from It – Seeing Through
Wall Street‘s Money-Killing
Myths.
Ano, řada mýtů skutečně dokáže doslova zabít
vaše peníze. Podívejme se na některé nejběžnější
a pokusme se je s Kenem Fisherem vyvrátit.
Sell in May (and go away)
„Sell in May and go away“ vyjadřuje přesvědčení a „dlouholetou pravdu“, že období od května
do listopadu není pro akcie příznivé. Ovšem vždy
je to trochu hra se vztažnou soustavou. Fisher
upozorňuje na již méně citovaný fakt, že od roku
1925 do roku 2009 byly červen, červenec a srpen
nejlepšími po sobě následujícími měsíci pro akcie
s průměrným výnosem 4,51 %.
Dluhopisy jsou bezpečnější než akcie
Lidé věří, že s dluhopisy vyzrají na krátkodobou
volatilitu, protože jsou nakupovány za fixní cenu.
Podle Fishera ovšem není znakem bezpečí to,
když investoři v dlouhém horizontu nechají své
peníze vydělat jen tolik, kolik vynášejí dluhopisy.
Akcie jsou v dlouhodobém chápání výnosnější investicí, a právě v dlouhodobosti tkví bezpečnost
investice do nich.
Průměrný výnos akcií byl v „klouzavých“ 20letých obdobích 909 %, dluhopisů jen 247 %. Navíc
ve „dvacetiletkách“, kdy se dařilo více dluhopisům než akciím, byl poměr pouze 262 % ku 239 %.
Odpočatí investoři jsou úspěšnější
Dlouhé noci strávené u monitoru možná pomohou k okamžitým ziskům (někdy), investoři ovšem i v tomto případě zapomínají na volatilitu.
Podle Fishera by měli lidé spíše usilovat o dlouhodobé výsledky než o krátkodobé přežití.
Dejte na svůj instinkt
Podle Fishera je to tak, že ti, kdo dají na své pocity a vydělají na tom, rychle zapomínají na případy, kdy tomu bylo naopak.
aktuálně tak tak porazí inflaci. Kdo chce růst, musí riskovat.
Nízké P/E znamená malé riziko
Nízký poměr ceny akcie k zisku na akcii (P/E) není vyjádřením nízkého rizika investice do akcie.
Neplatí to ani o trhu jako celku.
Ukažme si důkaz pravým opakem. Index S&P 500
na konci roku 2008 vykazoval P/E 60,7. Kdo tehdy vnímal toto „ocenění“ jako znamení rizika, nejspíš se akcií zbavil a minula ho akciová rally, která začala hned v březnu 2009.
Jeden medvěd sežere všechno živé
Kdo se lekne medvědího trhu, nejspíš nedokáže
nic napravit v dalším období. Každý medvědí
trh je dříve nebo později vystřídán „býčími rohy“, upozorňuje Fisher. Znovu proto vyzývá ke sledování dlouhodobých investičních
cílů. Investujte podle věku
Tak snadné to není. Často používaná pomůcka
říká, že máte v okamžiku narození držet 100 %
akcií. lépe řečeno třeba ve 25 letech držet 75 %
akcií.
SLOVNÍČEK INVESTORA
BÝČÍ A MEDVĚDÍ TRH
Ale investování nemůže vycházet z podobných
pouček. Každý má jiné finanční požadavky, potřeby, chuť riskovat, potřebu likvidity investic
a podobně. Zkrátka investiční profil. Fisher zmiňuje především trojlístek časový rámec-očekávaný výnos-finanční požadavky na život.
Býčí trh je období, kdy trhy dlouhodobě rostou, naopak medvědí trh je čas, kdy trhy padají. Investoři býci spekulují, že ceny půjdou
nahoru, naopak investoři-medvědi vsází
na pokles.
S&P500
Ochrana kapitálu a růst zároveň
Fisher tento mýtus vyvrací na příkladu amerických státních dluhopisů. Jejich výnos okolo 3 %
12 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
Americký akciový burzovní index, který zahrnuje 500 největších firem obchodovaných
na burzách v New Yorku.
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
FOREX: OBCHODUJTE
S MĚNAMI online
Obchodování s měnami na Forexu nabývá v posledních letech výrazně na popularitě.
Investory lákají bohaté investiční příležitosti, vysoký komfort obchodování i relativně
nízké požadavky na kapitál.
Č
asto přitom bývají uneseni potenciálními výnosy
v řádu stovek i tisíců procent dosažených vítězi papírových soutěží. Bohužel si neuvědomují, že i při obchodování na Forexu
platí rčení „bez práce nejsou koláče“.
Začínající investoři se tak často vrhají do reálného obchodování s minimálními znalostmi a bez náležité přípravy. Vystřízlivění v podobě rychlé
a výrazné ztráty pak je nevyhnutelné. Vysoká páka, která je na Forexu k dispozici, totiž dokáže bohatě
odměnit stejně jako potrestat. I proto je nutné věnovat přípravě na reálné obchodování dostatek času a úsilí.
PROČ FOREX?
• SKUTEČNÝ 24HODINOVÝ TRH
Forex je jediný trh otevřený skutečně
24 hodin denně. Obchodování začíná
každý den v Sydney ve 23 hodin našeho času a postupuje po celé planetě podle otevíracích hodin v jednotlivých finančních centrech, nejprve
v Tokiu, pak v Londýně a končí v New
Yorku opět ve 23 hodin. Ve srovnání s jinými trhy tak mohou investoři vždy reagovat na nejnovější vývoj.
vé burze New York Stock Exchange,
se na Forexu vždy najdou obchodníci ochotní nakupovat nebo prodávat
světové měny. Obrovská likvidita
pak pomáhá zajistit cenovou stabilitu. Díky tomu mohou investoři téměř vždy vstoupit do trhu nebo uzavřít pozici za „férovou“ cenu.
• MOŽNOST VYDĚLÁVAT
NA VZESTUPU I POKLESU
KURZU
Obchodování na Forexu je založeno na souběžném nakupování
jedné měny a prodeji odpovídajícího množství druhé měny. Prodanou měnou tak investor „platí“ za nákup první měny. Pokud
investor očekává vzestup kurzu (posílení), tak měnu nakupuje
a otevírá tím tzv. dlouhou pozici
(long). Když naopak předpokládá pokles kurzu (oslabení), měnu
prodává a otevírá tzv. krátkou pozici (short). S každým obchodem
na Forexu tak investor současně otevírá dlouhou pozici v jedné
měně a krátkou pozici ve druhé
měně. Výsledkem je, že na Forexu
může investor obchodovat na pokles kurzu stejně jednoduše jako
na jeho vzestup.
• NEPŘEKONATELNÁ
LIKVIDITA
• VYSOKÝ PÁKOVÝ EFEKT
Při denním objemu, který je 50krát
větší než na největší americké akcio-
Charakteristickým znakem obchodování na Forexu je použití finanč-
ní páky, která umožňuje investorovi
držet pozici několikanásobně větší než je jeho investovaný kapitál.
Na Forexu je běžně k dispozici páka
20 : 1 až 100 : 1, ve srovnání s 2 : 1
až 10 : 1 na akciových trzích a komoditních trzích. Při páce 100 : 1 (záloha 1 %) a vkladem 5000 USD tak může investor obchodovat s objemem
až 500 000 USD (10 000 USD * 50 =
500 000 USD).
Díky finanční páce vede každá změna kurzu měny k většímu procentnímu zhodnocení (ale i znehodnocení) investovaných prostředků
(záloze). Páka tak umožňuje dosahovat se stejným kapitálem vyšších
zisků a současně využívat menších
pohybů kurzu. Jejím použitím se ale
současně zvyšuje podstupované riziko. I
inzerce
téměř 200 stran o Forexu
volně ke stažení na:
www.colosseum.cz/forex-ebook
OBCHODNÍ HODINY A SEANCE NA FOREXU:
Bližší informace o trzích, službách a rizicích naleznete na:
www.colosseum.cz
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Investice pro případ
těch nejhorších scénářů
Autor: Andrej Rády
Budoucnost světové
ekonomiky v příštích letech
je zahalena tajemstvím.
Mezi názory optimistů
a pesimistů se investoři
snaží zorientovat a zvolit
tu nejvhodnější strategii.
Optimisté věří akciím,
mladým trhům a Číně,
pesimisté vidí druhé dno
recese, státní bankroty
a hrozbu deflace, případně
raketové inflace. Pro ty
nejzarytější medvědy
nabízíme několik tipů.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Mezi býky v zemědělském sektoru lze zařadit například známého investora Jima Rogerse.
Proč by se mělo zemědělství dařit?
Důvodů je hned několik:
• rostoucí populace – především rozvojové země
poženou globální poptávku po potravinách
• bohatší jídelníček – zvyšující se bohatství
v rozvojových zemích povede k hodnotnější
skladbě jídelníčku
• Čína – už dnes má tahoun světové ekonomiky
problém s nedostatkem osevných ploch
Na co v rámci zemědělství vsadit?
a) ETF Příkladem je Powershares DB Agriculture Fund. Sleduje Liquid Commodity Index
od Deutsche Bank, který sleduje vývoj cen komodit, jako jsou pšenice, sojové boby, kukuřice,
nebo také dobytek.
b) Zavlažování půdy Třeba firma Lindsay Corporation. Vyrábí moderní zavlažovací systémy
ovládané počítači. Meziročně její tržby vzrostly o 18 procent na více než 100 milionů dolarů. Stále významnější část zisku firmy přichází
z rostoucích trhů v Africe, Evropě, Mexiku a Latinské Americe.
c) Umělá hnojiva Minulý týden bylo hodně slyšet o společnosti Potash, kterou chce koupit, respektive nepřátelsky převzít světová
těžařská jednička BHP Billiton. Potash meziročně zdvojnásobila zisk a ztrojnásobila hrubé marže.
d) Produkce potravin
VODA
V nedávné době vsadil na vodu například Warren
Buffett, když se stal se svou Berkshire Hathaway
největším institucionálním investorem ve společnosti Nalco, která se zabývá péčí o vodu. Podílí se
14 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
mimo jiné i na odstraňování ropné skvrny v Mexickém zálivu.
Proč má investice do vody budoucnost?
• nedostatek vody – čisté vody je akutní
nedostatek v mnoha částech světa
• průmysl ničí vodu – především v rozvojových
zemích rychle bující průmysl ničí zdroje pitné
vody
• konflikty – v Asii hrozí konflikty o zdroje vody,
především okolo největších řek, které protékají
několika velkými zeměmi
Voda je tedy zajímavým investičním
tématem. Kudy na to?
a) Odsolování vody zabývá se jím řada firem, například Energy Recovery. Ta se snaží celý proces zlevnit, především energetickými úsporami v rámci nových technologií. Tržby firmy
vzrostly meziročně o 46 procent. Podle Jense
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Peerse, portfoliomanažera KBC Asset Management, by mohly akcie firem v sektoru růst až
o 15 procent ročně po dobu příštích pěti let.
b) Odpadní vody Především bakteriální procesy
využívá k čištění vod firma Bluewater Bio. V poslední době přilákala nové investory, získala například nové kontrakty v J.A.R. a v Bahrajnu.
c) Speciální hedgeové fondy Prostřednictvím
fondu Calvert Global Water je možné investovat do necelé padesátky firem z „vodního“ sektoru, a to nejen z mladých trhů (Indie, Brazílie),
ale i ze Spojených států.
Do uranu lze investovat například skrze společnost Cameco, která produkuje 16 % uranu ve světě.
ZLATO
Investorský evergreen se hodí v podstatě do každého „počasí“. Seznam příznivců by byl hodně
dlouhý, typickým býkem v sektoru je například
George Soros.
• psychologie – zlato vyvolává v lidech pocit
bezpečné hodnoty; je klasickým defenzivním
investičním instrumentem
Investovat do zlata lze mnoha způsoby.
Vedle fyzického nákupu šperků, mincí
a cihel jsou především dvě možnosti:
a) Producenti zlata na čele světové těžby zlata je
společnost Barrick Gold. Má své podíly na zhruba 25 nalezištích ve světě. Čistý zisk firmy
vzrostl meziročně o 76 procent na 759 milionů
dolarů.
b) ETF Kromě SPDR Gold Shares, který v uplynulých letech nakupuje například právě Soros, je
zajímavý Gold Miners ETF, který sleduje výkonnost indexu Arca Gold Miners.
VZÁCNÉ KOVY
Tedy vzácné kovy a kovy vzácných zemin. Už název je slibný. Věří jim například analytik James
Dines, který v nich vidí první superbýčí trh
od splasknutí internetové bubliny.
Důvěra v ně má několik důvodů:
• vzácnost – trochu definice v kruhu. Kovů
jako lithium, erbium a terbium je zkrátka
málo
• monopol Číny – řekněme téměř monopol
na produkci řady těchto kovů je eventuální
dobrou zprávou pro producenty odjinud
• využití – řada rozvinutých technologií se
bez těchto kovů neobejde, namátkou baterie
a vojenská technika
VOJENSTVÍ
Zbraně, obranné systémy, vojenské dopravní prostředky. Na tuto, pro některé investory agresivní
a neetickou notu hraje mimo jiné Jim Cramer, který nevěří, že by války jednoho dne prostě nebyly.
Za pravdu mu dává hned několik faktorů:
• terorismus – zvyšuje poptávku po bezpečnosti na celém světě
• obrana zájmů – v době krize budou zbraně potřeba k obraně zájmů jednotlivých zemí, jejich
vlivu a podobně
• závody ve zbrojení – kromě menších zemí podezřelých z podpory terorismu zbrojí také Čína,
Indie investuje do svých obranných systémů
a Spojené státy musejí hájit svůj technologický
náskok v oblasti zbraní
Pro ty, kterým není proti srsti investice
do zbraní, existuje několik cest, jak
zhodnotit své peníze:
a) Bojové techniky Firma L-3 Communications
nabízí zpravodajské a průzkumné systémy.
Kromě armády mají tyto její produkty využití
i při snaze o bezpečnost letišť a podobně.
b) Identifikační systémy Cogent Systems například dodává čtečky otisků prstů a dlaní do vládních budov a na další střežená pracoviště.
c) Vojenské dopravní prostředky Americkou armádu v tomto směru obhospodařuje například
společnost General Dynamics. Její zisk rostl ve
2. čtvrtletí o 5 %. Dalším globálním armádním
dodavatelem je společnost BAE. Naposledy
uzavřela kontrakt za 782 milionů dolarů s Indií.
HŘÍŠNÉ AKCIE
Tabák, alkohol, hazardní hry a další neřesti.
Na akcie firem dodávajících tyto požitky mnozí investoři nesázejí z principu. Whitney Tilson z hedgeového fondu T2 Partners však doporučuje například pivovar Anheuser-Bush InBev.
URAN
Geolog Mickey Fulp je jasným býkem na uranovém trhu. Podle něj je velice podhodnocený. Věří například firmám Strathmore Minerals z Wyomingu nebo kanadské Hathor Exploration.
Proč věřit růstu cen uranu?
• nízké ceny – od vrcholu v roce 2007 nad 135
dolary za libru spadly ceny dolů a ty současné
pod 50 dolary jsou velice atraktivní
• růst poptávky – vznikají nové atomové
elektrárny v Číně a i Spojené státy
po dlouhém moratoriu nechtějí zůstat
pozadu
• jádro znamená nezávislost – energetická
soběstačnost je v krizovém období velice
důležitá pro všechny státy, a především
pro ty, které neoplývají velkým nerostným
bohatstvím
Jak do těchto kovů investovat?
a) Firmy hledající ložiska Například Avalon Rare Metals v Kanadě těží ze svých 60 milionů
tun oxidů vzácných kovů, které má v oblasti
Nechalacho na severovýchodě Kanady. Navíc
dál pracuje na odhalení nových zdrojů.
b) Specialisté na lithium Kanadská společnost Lithium One se snaží kupovat a hledat ložiska lithia všude ve světě. Těží mimo jiné v Kanadě
a Argentině.
c) Navázaný průmysl Americká firma FMC Lithium mimo jiné vyrábí baterie obsahující lithium.
d) ETF Příkladem je Global X Lithium, které bylo
založeno teprve v červenci. Vychází z optimismu ohledně poptávky po lithiu – ta se zvýšila
za posledních 10 let dvakrát, ceny vzrostly dokonce na trojnásobek.
Neřestem se lidé věnují odpradávna. Proč by
se to mělo zrovna v krizi měnit? Není důvod.
• závislost – ani krize ji nezmění
• potěšení – například kouření je stále stejně
populární v rozvojových zemích. A v nich
velice roste populace
• omezení konkurence – nové firmy vstupují
na trh složitě kvůli zaváděným omezením
Značek alkoholu a cigaret známe každý
dost, při troše snahy i jejich výrobce.
Na koho vsadit?
a) Nápoje Společnost Diageo vlastní značky jako
Smirnoff, Johnnie Walker a Guinness. Ale to je
skutečně jen příklad.
b) Tabák Philip Morris je jednou z největších
amerických firem v oboru. Zisk na akcii vzrostl ve 2. čtvrtletí na 1,07 USD oproti 0,79 USD
před rokem. INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 15
investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
Proč jsme
tak strašní
investoři?
$
Neurologové
mají jasné
vysvětlení
Autor: redakce
Z výzkumů vyplývá, že
lidé, především muži, jsou
neurologicky předurčeni
k tomu, aby činili špatná
rozhodnutí. Jejich
investiční rozhodování stojí
na vlastnostech, jako jsou
hrdost, touha po něčem
novém a stesk po domově.
Tim Adams z britského
deníku Guardian shrnul
nejnovější poznatky
na téma testosteron
a finance.
Jistota vs. riziko
Lidé dokáží oddálit uspokojení
Když psychologové skupině mladých mužů ukázali ženy na pornofotkách a zeptali se, zda by
zvolili spíše jistější, nebo naopak riskantnější
variantu investice, přikláněli se mnohem více k rizikovému portfoliu. Muži, kteří porno neviděli, se
rozhodli pro jistější variantu.
Pouze lidský druh, na rozdíl od všech ostatních živočichů, dokáže odložit okamžik uspokojení. Část
mozku, která je za tuto schopnost zodpovědná,
dozrává později u mužů než u žen, zhruba ve 30
letech. Do té doby dáváme častěji přednost bezprostřední satisfakci.
Mozek chce stále něco nového
Stádo nadevše
Po novinkách sice toužíme, ale příliš mnoho informací nám většinou zahltí mozek. Obecně jsme
schopni mnohem lépe odhadnout riziko při poslechu Bacha než za štěbetání televizního zpravodajství.
Sociální spolupráce je odměňována uvolněním
hormonu zvaného oxytocin. Ten v nás navozuje
pocit štěstí z toho, že následujeme stádo. Bubliny
na akciových trzích jsou jedním z důsledků.
Mužský mozek zkrátka vypne
Muži mají tendenci vypnout už po návrhu kontraktu, protože vyčkávají na odpověď. Lékaři poukazují na skutečnost, že ženský mozek zůstává
aktivní. Ženy analyzují, zda právě provedený krok
učinily správně.
16 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
Investování: Nepropadněte
davovému šílenství!
Empatie je ovlivněna právě oxytocinem. Jsme biologicky stimulováni milovat (nebo nenávidět) to,
co je nám nejvíce známé. Naše oddanost pramení z toho, že si ceníme mnohem více toho, co vlastníme, než naopak. Tato skutečnost pokřivuje racionalitu všech našich investičních rozhodnutí. investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
Autor: Andrej Rády
18
pouček a pravidel
úspěšného obchodování
John Thomas je mezi manažery hedgeových fondů pojmem. Bývalý dopisovatel
časopisu The Economist, pilot ve válce v Zálivu, zakladatel jednoho z prvních
hedgeových fondů zaměřených na Japonsko, sběratel vína a od roku 2007 šéf dalšího
fondu, který založil – muž s bohatým životopisem, který nakupuje, když se investoři
„věší na most Golden Gate“, a prodává, když všichni věří, že býčí trh může trvat věčně.
Podle vlastních slov obchoduje „tak čtyřikrát do roka“, jinak se věnuje analýzám.
Seznam investičních pouček muže známého jako „Mad Hedge Fund Trader“ může být
pro řadu drobných investorů zajímavou inspirací.
1. Obchodujte méně
Právě velké množství obchodů je důvodem toho, že drobní investoři prodělávají. Vezměte si seznam svých transakcí za poslední rok a rozdělte je 9:1. Těch 10 procent nejvíce ziskových bude
vaším cílem do budoucna. Hodně obchodovat je
skvělý způsob zajištění se na stáří, ovšem ne pro
vás, ale vašeho brokera.
2. Vždy používejte stop-lossy
Risk management je základ. Každý dobrý trader
zná své hranice. Pro začátek si dejte třeba poměr
1:3 – riskujte tisíc jedině ve chvíli, kdy můžete potenciálně získat tři – a těsně pod hodnotou o tisíc
nižší než svojí nákupní nastavte stopku. Když totiž dnes prohrajete všechno, zítřejší skvělé náku-
www.patria.cz
py se vás nebudou týkat. Vždy proto mějte část
kapitálu v hotovosti.
3. Nezapomeňte, že můžete
prodávat
Vaše nakoupené pozice nejsou vašimi životními partnery. Každé rande zkrátka nemusí vyjít,
s někým jiným je nejlepší taková krátká známost.
Možná nezažijete to nejlepší, ale časem to odhadnete – nechte klidně posledních 10 procent růstu (nebo rovnou obrat trendu) „slíznout“ někoho
dalšího.
4. Nemusíte být geniální
Pokud by to totiž byla podmínka, je teď Wall Street (téměř) prázdná. I když uděláte 40 procent špat-
ných obchodů, je to lepší výsledek, než když házíte mincí, a už si příjemně (při)vyděláte. 30 procent
chyb – můžete vydělat miliony. Pokud jste úspěšní z 80 procent, nejspíš vám už volají z Goldman
Sachs. 90procentní úspěšnost, to už skoro „smrdí“ tím, že máte mnohamiliardový hedgeový
fond, o kterém se obyčejní smrtelníci dozvědí leda v případě, že někde koupíte za sto milionů vycpaného žraloka. A 100 úspěšných obchodů je naprostý nesmysl.
5. Obchodování je tvrdá práce
I když to tak zvenčí nemusí vypadat, dobrý trader
se neválí a nezakrývá monitor oblíbeným seriálem. Není to jen „nakoupit – sledovat růst – prodat“, je za tím hodně práce, analýz, příprav a podobně. INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 17
investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
6. Nehoňte trh
Nehoňte trh – může se totiž otočit a pořádně vás
pokousat. Nechte ho, ať si vás najde sám. I když
vám někdy něco uteče, za pár minut, hodin nebo dnů se naskytne jiná, podobně zajímavá příležitost.
12. Nespoléhejte jen na technickou
analýzu
17. Když se chcete vyhrabat z díry,
nejdřív přestaňte kopat
Pokud jí budete bezmezně věřit, nakoupíte během každé rally, prodáte na každém dně – a skončíte na mizině.
18. Na penězích není nic přirozeného
13. Čím jednodušší, tím lepší
7. Nepleťte si býčí trh s vlastním
umem
Řeč je o přístupu k trhu. Nakupujte při propadech,
prodávejte během růstu.
Vaše portfolio může růst jako z vody, jenomže
možná rostou i všechna ostatní. Vaše schopnosti
prověří až horší časy.
8. Keynes: „Trhy se mohou chovat
nelogicky delší dobu, než
na jakou vám vystačí peníze.“
9. Nevěřte médiím
Tvrdí to i bývalý novinář Thomas. Sledujte tvrdá data, čísla, fakta. Třeba si zkuste zjistit, jestli
v Mexickém zálivu náhodou nepřežili nějací mořští ptáci, ryby nebo mořské panny.
10. Někdy má dav pravdu
11. Nakupujte podle fundamentů,
prodávejte podle technické
analýzy
14. Trh tvoří (především) lidé
A proto rozumějte lidem, jejich emocím, názorům.
I díky tomu vyděláte víc.
15. Ne všechno je informace
Pokud se v rámci nezměrného toku informací
a balastu dokážete zorientovat (bez vaší práce,
času, analýz a podobně to zkrátka nepůjde), vyděláte víc.
16. Nebojte se
Proveďte někdy i takový obchod, ze kterého se
vám za chvilku udělá mdlo hrůzou. Často to signalizuje, že se časem právě u této pozice dočkáte
největší odměny. Je to šílené, a proto Thomasovi
před 40 lety začali říkat „Mad“.
Trocha historie z úst šíleného tradera: „My lidé
jsme od přírody lovci. Jsme tady možná pět milionů let, ale civilizace tak asi deset tisíc let. A naše
mozky si na ni ještě úplně nezvykly. Proto máme
tendenci věřit, že když nějaká akcie roste, bude
zkrátka růst dál. Proto právě na dně a na vrcholu
trhu je největší objem obchodů. Pokud chcete vydělat, naučte se popírat tyto instinkty. Někteří lidé to umějí rychle, jiným to trvá desítky let. A nebojte se – i já patřím do té druhé skupiny.“ SLOVNÍČEK INVESTORA
HEDGEOVÉ FONDY
Spravují peníze zámožným investorům a finančním institucím, jejich nákupy a prodeje citelně ovlivňují vývoj na trzích, spekulují
na růst i pokles trhů.
TECHNICKÁ ANALÝZA
Technická analýza vychází z předpokladu,
že se určitá schémata ve vývoji cen stále
opakují. Investoři se pomocí cenových grafů a technických nástrojů tímto způsobem
snaží předpovědět budoucí pohyb kurzů.
inzerce
Vydavatelství odborné literatury C. H. Beck
d
o
p
o
r
u
č
u
j
e
Z. Dvořáková/L. Smrčka a kol.
Finanční vzdělávání
pro střední školy
se sbírkou řešených příkladů na CD
Cílem učebnice je poskytnout komplexně a systematicky znalosti o finančním vzdělávání a finanční
gramotnosti, aby studenti byli více informováni
o finančních produktech a službách před svým vstupem na finanční trhy. Stěžejními kapitolami jsou –
v souladu se standardy finanční gramotnosti – Peníze, Hospodaření domácností, Finanční produkty
a Ochrana spotřebitele. Znalosti jsou ilustrovány na
řadě příkladů ze života. Kromě toho jsou charakterizovány metody výuky a přiložena sbírka řešených
příkladů na CD, aby výuka byla zároveň tréninkem
dovedností a schopností, jež pomáhají při rozhodování o osobních a rodinných financích a při
jednání s finančními institucemi. Učebnice je určena studentům středních škol v ČR. Může
sloužit i jako učební pomůcka při přípravě studentů pedagogických fakult vysokých škol na
jejich budoucí povolání pedagoga na středních školách. Koncepce a struktura učebnice vychází
ze Strategie finančního vzdělávání v ČR a dokumentu Systém budování finanční gramotnosti
na základních a středních školách.
Brožované, 336 stran, cena 470 Kč, obj. číslo EU56
Všechny publikace C. H. Beck i z dalších odborných nakladatelství
si můžete snadno a rychle objednat se slevou 5 % v eShopu
na www.beck.cz, při nákupu nad 750 Kč neúčtujeme poštovné a balné.
Nakladatelství C. H. Beck, Řeznická 17 110 00 Praha 1
tel.: 225 993 919, fax: 225 993 920
investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
Fondy kvalifikovaných
investorů od A až do Z
Lukáš Vácha, člen představenstva
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Fondy kvalifikovaných
investorů se těší stále
větší oblibě. Do poloviny
září letošního roku získalo
licenci ČNB dalších
18 subjektů. Mohou
pomoci při rozhýbání
stále zatuhlého domácího
kapitálového trhu?
V
znik těchto subjektů má několik
základních motivů, které se u většiny realizovaných projektů prolínají. Tím základním je naplnění
samé podstaty „kolektivního“ investování, tedy shromažďování peněz od většího
počtu investorů a jejich využití na realizaci širokého spektra projektů.
V tomto ohledu totiž fondy oproti standardním
formám majetkové účasti v obchodních společnostech nabízejí nesporné výhody.
Jednou z nich je velmi snadný vstup, resp. výstup
z investice. Ten je výsadou otevřených podílových
fondů, jejichž kapitál lze jednoduše navýšit úpisem
podílových listů, a naopak snížit jejich odkupem. Investor tak má možnost se svou investicí bez zbytečných administrativních omezení „pracovat“.
Významnou přidanou hodnotou při získávání investorů pro nové investiční záměry je vysoký stupeň transparentnosti fondů jako takových. I přes
vysokou flexibilitu jsou stále pod dohledem regulátora (ČNB) a jejich majetek je spravován depozitářskou bankou.
Samozřejmě to neznamená, že zde investoři své
peníze nemohou prodělat (to ostatně lze i v klasických fondech pro veřejnost), riziko různých typů
protiprávního jednání, v Česku s oblibou nazývaného „tunelování“, je zde pokryto o několik úrovní lépe než v případě majetkových účastí v klasických obchodních společnostech.
V tomto ohledu mohou být zde založené fondy pro
řadu investorů přijatelnější než podobné subjekty
zřízené v tzv.“daňových rájích“ vně i uvnitř Evropské unie. Řadě z nás může perspektiva kontroly
českými orgány podpořit dobré spaní více než vidina potřeby dovolání se spravedlnosti několik set
nebo tisíc kilometrů daleko.
Se zahraničními strukturami mohou domácí fondy
kvalifikovaných investorů směle soupeřit i v otázce zdanění výnosů. Nabízejí totožný daňový režim
jako fondy pro veřejnost, tj. daň z příjmu ve výši
5 % na úrovni fondu, od roku 2012 pravděpodobně dokonce 0 % . Soukromé investory navíc potěší možností aplikace standardního daňového testu (především tzv. otevřené fondy), díky jemuž
jsou dlouhodobější investice do fondů osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. Zde naopak
v současné době hrozí prodloužení ze současných 6 měsíců až na 5 let. Tak či tak, fondy kvalifi kovaných investorů jsou určeny především pro
dlouhodobé investice a jejich výnosy se po splnění
zákonem daných podmínek velmi efektivně a zcela standardní cestou dostanou svým finálním „uživatelům“.
Že to zní uším potenciálních investorů velmi lákavě? Ano, ale nenechme se mýlit, stejně jako vše
mají i fondy kvalifikovaných investorů také svá
„ale“. Všechna zmíněná pozitiva a jistoty mají samozřejmě svůj odraz v podobě ať už dodatečných
finančních nákladů, nebo jiných administrativních odlišností a omezení. Na investiční záměry
je třeba nahlížet individuálně a pečlivě zvažovat,
jaký poměr výkon/cena použití fondu v konkrétním případě nabídne.
Největší zodpovědnost leží samozřejmě na koncovém investorovi. Musí si uvědomit, že investuje
do nástroje, který se těší nižšímu stupni ochrany
než klasické fondy pro veřejnost, a pečlivě zvážit,
zda je sám „kvalifikován“ pro tento typ investic,
a to nejen z pohledu zákonné definice, ale také jejího věcného významu.
Jedině pak mohou fondy kvalifikovaných investorů naplnit své skutečné poslání, tj. sloužit k co
možná nejefektivnější alokaci kapitálu a přispívat k rozvoji domácího finančního trhu, jehož jsou
dnes už standardní součástí. Kam nyní investují fondy
kvalifikovaných investorů?
• cenné papíry
• nemovitosti
• pohledávky
• obnovitelné zdroje energie
a energetické úspory
Výhody investování do fondů
kvalifikovaných investorů
• velmi flexibilní investiční politika
• transparentnost pro koncového investora
• příznivý daňový režim
Nevýhody investování
do fondů kvalifikovaných
investorů
• vyšší náklady
• administrativní nároky
• zákaz veřejné nabídky
INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 19
trendy
.
Recese?
Jak se
připravit
na druhé dno?
Autor: Andrej Rády
N
a konci Velké recese (nebo její první vlny) jsou karty rozdány
asi takto: Každý čeká, že někdo jiný pořádně nakopne očekávané
ekonomické oživení. Řada zemí
spoléhá na spotřebitele, kteří by měli začít utrácet za domy, auta, elektroniku a podobně, protože
právě na tom během ekonomického útlumu šetřili. Jenomže celá řada těchto spotřebitelů jen těžko
hledá práci a zadlužuje se. Firmy začnou přijímat
více zaměstnanců, až se rozběhne jejich byznys.
A nezaměstnanost zpětně brzdí utrácení. Jak se
v této neutěšené situaci připravit na případný další pokles ekonomiky, který mnozí analytici předpokládají?
Více šetřete
Asi to nezní jako nějaká objevná myšlenka. Pohled za oceán však ukazuje překvapivou věc –
Američané šetří méně, než jim doporučují poradci a ekonomové.
Podle těch by totiž měli lidé spořit 6 až 10 procent
svého příjmu po zdanění. Jen tak prý mohou obnovit své bohatství a připravit se na klidný důchod. V současnosti však Američané ukládají
necelých 3,5 procenta čistých příjmů. Snad to alespoň pomůže výše zmíněným způsobem popohnat ekonomické zotavení.
„
Inflace je zatím
i přes velkou snahu
„tiskáren na peníze“
v nedohlednu.
investic v posledních třech letech ukázaly, že panickým výprodejům neumějí odolat.
Pro případ, že dojde ke zvratu, nezaškodí mít v ruce dostatek hotovosti. Pokud samozřejmě nedojde k úplnému znehodnocení peněz. Ale inflace
je i přes velkou snahu „tiskáren na peníze“ zatím
v nedohlednu.
Vzdělávejte se
Mějte záložní plán
Samozřejmě už můžete na svém příjmu cítit určitou úlevu. Situace je jistě lepší než na dně proběhlé recese. Ovšem pokud se situace zvrátí
zpátky a nastane další ekonomický propad, zaměstnavatelé budou nuceni znovu propouštět,
šetřit na mzdách, případně zkracovat pracovní
dobu.
Proto věnujte pozornost a čas přípravě plánů pro
podobné scénáře. Co budete dělat, když budete
muset hospodařit s 80 procenty, nebo dokonce
50 procenty příjmů?
Jakmile se zaměstnavatelé začnou pořádně rozhlížet po nových tvářích, budou hodně pečlivě vybírat. A v takové situaci je samozřejmě dobré mít
co nejlepší kvalifikaci.
Firmy totiž opravdu budou mít z koho vybírat. Neváhejte tedy investovat svůj čas do dalšího studia, sledování novinek na trhu, v technologiích
a průmyslu.
Věnujte se něčemu bokem
Pokud máte to štěstí a máte práci, zkuste se, samozřejmě se souhlasem zaměstnavatele, začít
věnovat ještě něčemu. Nemůže uškodit, když rozjedete nějaké menší aukce na eBay nebo si připravíte online prezentaci sebe sama.
Věřte hotovosti
V nejistých dobách je jen málo investic, kterým
se dá věřit. Mnozí skloňují zlato, ale ostatní typy
20 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
Pokud by se stalo, že o svoji hlavní práci přijdete,
budete se mít o co opřít. Nemluvě o možném přivýdělku z vedlejší pracovní činnosti.
trendy
.
Buďte trpěliví
tí, ale buďte připraveni na to, že můžete také
snadno vše prohrát.
Máte sto chutí koupit si už konečně nové auto? Vylepšit svůj dům nebo byt? Tak to ještě odložte. A to
tak, že na co nejdéle. Peníze, které vrazíte do auta nebo domu, se jen těžko shánějí zpátky, když je
nejvíce potřebujete. Navíc není důvod se obávat,
že by třeba za rok byly ceny o tolik výše, že byste
si rvali vlasy, jak jste měli před rokem nakupovat.
Ve Spojených státech jsou lidé zvyklí spořit si
na důchod v rámci různých investičních programů. A právě celá řada Američanů právě v těchto
měsících odkládá svůj odchod do důchodu na neurčito. Někteří si zkrátka nemohou dovolit nepracovat, protože jejich úspory utrpěly notné šrámy
během krize. A další se možná důchodu zatím nedočkají, protože se posune věková hranice pro odchod do něj. Téma i pro celou řadu Evropanů.
Odolejte lákavě levným energiím
Buďte skromnější
Nespoléhejte na vládu
Ceny energií jsou nízko, ale stále je velice solidní
šance, že vyletí nahoru, jakmile se ekonomice začne dařit a vzroste poptávka po energiích.
Pokud vás nová práce donutí ke stěhování, zamyslete se, zda v novém bydlišti nevydržíte třeba o jeden pokoj „chudší“, nebo zda třeba kuchyně musí mít všechny parametry, na které jste si
zvykli během let relativního blahobytu.
Vlády Spojených států, Číny a celé řady evropských zemí napumpovaly do ekonomiky
obrovské množství peněz. Banky, které měly zkrachovat, nepadly. Krize se dotkla možná
těch nejbohatších, ale její dopady cítí nejvíce ti
chudší.
Pokud tedy navzdory doporučením z předchozího bodu kupujete dům, auto nebo cokoli jiného, co
spotřebovává energii, mějte na paměti, že se tyto nákupy po předpokládaném nárůstu cen energií ještě prodraží.
To se týká i jiných věcí než bydlení. Čtyřválec
vás do práce doveze stejně dobře jako osmiválec.
A na agresivní jízdu zkrátka zkuste na chvíli zapomenout.
Odložte odchod do důchodu
Přestaňte spekulovat
Možná se už blížíte důchodovému věku, dokonce
už třeba přesluhujete. Ale pár let navíc v práci může opravdu výrazně navýšit vaše úspory na stáří.
Býčí trh, který navnadil řadu investorů a trval
od března 2009 do dubna 2010, zdá se, skončil.
Obavy o budoucnost zadlužených evropských
zemí, a koneckonců i některých států amerických, zabrzdily optimismus i přinesly na trh velkou nervozitu a kolísavost.
Pomoc vlád už však jen těžko může pokračovat
dál. Fond na záchranu zadlužených evropských
zemí je zřejmě jen hrnutí laviny před sebou.
Všichni tuší, že musejí začít šetřit. Vlády budou
spíše zvyšovat daně a šetřit na veřejných výdajích. Na ně nespoléhejte. Pokud se v dnešní turbulentní době snažíte rozehrát své peníze na akciovém trhu, hodně štěs-
Jak odhadnout dno medvědího trhu?
Většina akciových trhů je
nyní v medvědí fázi, alespoň
podle učebnicové poučky,
která medvědí trh definuje
jako alespoň 20% pokles
od posledních maxim.
Pád úrokových sazeb
Podle Slatera na konci medvědího trhu začnou
klesat úrokové sazby. Nízké sazby by měly následně pomoci k ekonomickému oživení.
Růst peněžní zásoby
Peněžní zásoba má na konci medvědího trhu tendenci růst. Více peněz v objemu většinou pomáhá k růstu cen aktiv (investic).
Hotovost je králem
V okamžiku, kdy všichni mluví o tom, že hotovost
je tím nejlepším místem pro vaše investice a většina portfoliomanažerů drží velkou část hotovosti. Hotovost, která je tzv. sidelines, se však může
vrátit na trh a odstartovat nový býčí trh.
Hodnotové akcie, kam se jen
podíváš
Ceny akcií měřené poměrem tržní ceny vůči čistým ziskům (P/E) budou blízko historických minim. Průměrný dividendový výnos bude vysoký
a akcie se budou prodávat v atraktivním poměru
vůči účetní hodnotě.
Nemluv mi o akciích
Nikdo nevěří, že existuje důvod v medvědím trhu
vlastnit akcie, protože většina investorů utrpěla
velké ztráty. Řeči o vývoji na akciovém trhu tak
zajisté nebudou populární na večírcích.
Změna lídrů trhu
Pesimističtí poradci
Legendární britský investor Jim Slater, který jeden z velkých medvědích trhů prožil v 70. letech
minulého století, ve svých pamětech popsal tipy, jak zachytit okamžik, kdy medvědí trh narazí na dno.
váků. Většina finančních článků je „univerzálně“
medvědích a býčí články jsou ignorovány.
Všeobecný názor investičních poradců bude velmi
negativní, bude panovat medvědí nálada. Všichni
si navíc budou myslet, že trhy ještě více klesnou.
Ignorování špatných zpráv
Jednotlivé sektory prožívají léta marasmu, než začnou znovu ožívat. To může vynést na světlo nové
lídry trhu pro následující býčí trh. Růstové akcie
jsou v blízkosti dna medvědího trhu neuvěřitelně
levné se skoro „neměřitelně nízkým“ P/E. red.
Když trh přestane padat na základě špatných
zpráv, je to většinou znamení toho, že se již formuje pomyslné dno. Dlouhodobí investoři si přestávají
všímat špatných zpráv a soustředí se na lepší časy.
SLOVNÍČEK INVESTORA
Málo IPO
P/E (price/earnings ratio)
Konec medvědího trhu provází nízká aktivita
v rámci primárních emisí akcií, tzv. IPO. Podnikatelé úspěšných firem si raději počkají na optimističtější náladu na trhu, aby za své akcie dostali více peněz.
Vyjadřuje poměr mezi kurzem akcie a čistým ziskem na jednu akcii, nižší hodnota se
považuje za investičně atraktivnější.
Média bez zájmu
Četnost burzovní zpráv v tisku nebo televizi výrazně klesne z důvodu malého zájmu čtenářů/di-
IPO (initial public offering)
Privátně vlastněná společnost se úpisem
akcií na burze stává veřejnou, burzovně obchodovanou společností.
INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz I 21
z investiční historie
.
Hitparáda největších
světových propadů na burze
Autor: redakce
N
ěkterým investorům mohou připadat
současné úvahy o nástupu dalšího
medvědího trhu jako nepochopitelné, protože od minulé krize přeci ještě nestačilo uběhnout dostatek času. Zakořeněnou představu, že po velkém propadu bude opět
následovat delší období růstu, vyvracejí i mnohé
zkušenosti z novodobé historie. Nejvýznamnější
medvědí éry trvaly přes nepatrné pokusy o zotavení trhů zpravidla více než desetiletí.
1929-1932
Pokles indexu DJIA od svého vrcholu: 90 %
Nezaměstnanost: 24,9 % (1933)
Procentní změna nezaměstnanosti: 678,1 %
(1929-33)
Procentní změna HDP: -21,4 % (1930-33)
Index spotřebitelských cen: -9,9 % (1932)
Příčinou vypuknutí krize byla přílišná spekulace.
Akciový trh zažil vůbec největší pád, započatý v ro-
ce 1929 tzv. „černým úterkem“. Trh ztratil čtvrtinu
své hodnoty během pouhých dvou dnů. Nárůst nezaměstnanosti z 3,2 % na téměř 25 % byl zdrcující –
15 milionů lidí se v USA tehdy náhle octlo bez práce.
2007-2009
Pokles indexu DJIA od svého vrcholu: 54 %
Nezaměstnanost: 9,3 % (2009)
Procentní změna nezaměstnanosti: 102,2 %
(2007-09)
Procentní změna HDP: -4,4 % (2007-09)
Index spotřebitelských cen: -0,4 % (2009)
Dopady z poklesu trhů koncem roku 2008 jsou citelné ještě dnes. Americká ekonomika byla stavěna
na přemíře spotřebitelských úvěrů a nestandardních hypoték, a jelikož velká část expozice hlavních amerických bank spočívala především v těchto „toxických aktivech“, není divu, že některé z nich
zkrachovaly, nebo musely být „zachráněny“ vládou.
„Velká recese“ je charakterizována růstem nezaměstnanosti na dvojnásobek (z 5 % na 10,1 %
od prosince 2007 do října 2009). Ve chvíli, kdy
22 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
splaskla nemovitostní bublina, ceny komodit, jako například ropy, vyletěly vzhůru.
1937-1938
Pokles indexu DJIA od svého vrcholu: 52 %
Nezaměstnanost: 19 % (1938)
Procentní změna nezaměstnanosti: 32,9 %
(1937-38)
Procentní změna HDP: -4,2 % (1937-38)
Index spotřebitelských cen: -2,1 % (1938)
V roce 1937 vstoupila ekonomika do další recese. Zatímco míra nezaměstnanosti zůstala na vysokých úrovních od doby Velké deprese (od roku
1937, kdy činila 14 %, vzrostla o rok později na 19 %),
HDP na obyvatele klesl z 7971 USD na 7638 USD.
z investiční historie
.
1973-1974
viny září 1939) a index Dow vyskočil o 20 %. Kurzový růst však brzy ustal a trhy začaly znovu klesat.
Pokles indexu DJIA od svého vrcholu: 46 %
Nezaměstnanost: 8,5 % (1975)
Procentní změna nezaměstnanosti: 73,5 %
(1973-75)
Procentní změna HDP: -2,6 % (1973-75)
Index spotřebitelských cen: 11 % (1974)
Od ledna 1973 do prosince 1974 ztratil akciový
trh téměř polovinu své hodnoty, stalo se tak krátce po pádu Brettonwoodského měnového systému. Problémy vygradovala navíc ropná krize. USA vstoupily do recese doprovázené jevem
tzv. stagflace (vysoká inflace v kombinaci s vysokou nezaměstnaností a stagnujícím ekonomickým růstem). Od roku 1972 do roku 1973 se inflace zdvojnásobila, v květnu 1975 dosáhla na 9 %
a pokračovala v růstu po celý zbytek desetiletí.
1968-1970
Pokles indexu DJIA od svého vrcholu: 36 %
Nezaměstnanost: 5,9 % (1971)
Procentní změna nezaměstnanosti: 63,9 %
(1968-71)
Procentní změna HDP: 1,1 % (1968-70)
Index spotřebitelských cen: 5,7 % (1970)
Mnozí tvrdí, že medvědí trh z let 1968 až 1970
skončil až v roce 1982. Každopádně během dvou
výše zmiňovaných let ztratil index DJIA přes třetinu své hodnoty. Nezaměstnanost, která byla
na nízkých úrovních okolo 3,4 % (1968), dosáhla
koncem roku 1970 hodnoty 6,1 %.
2000-2002
1939-1942
Pokles indexu DJIA od svého vrcholu: 39 %
Nezaměstnanost: 17,2 % (1939)
Procentní změna nezaměstnanosti: -72,7 %
(1939-42)
Procentní změna HDP: 7,9 % (1939-40)
Index spotřebitelských cen: 10,9 % (1942)
inzerce
Konec velké deprese je často datován do roku
1939, plynule na ni tak navázala éra druhé světové
války. Nezaměstnanost v USA se zlepšila – v roce
1944 činila jen 1,2 %, na začátku války došlo v USA
k nákupnímu šílenství (koncem srpna až do polo-
Pokles indexu DJIA od svého vrcholu: 34 %
Nezaměstnanost: 6 % (2003)
Procentní změna nezaměstnanosti: 33,3 %
(2000-03)
Procentní změna HDP: 0,9 % (2000-02)
Index spotřebitelských cen: 3,4 % (2000)
Americký trh zažil dlouhotrvající býčí trh v devadesátých letech. Ceny akcií se za tu dobu stihly
dostatečně „nafouknout“, aby v roce 2000 mohly spadnout ze skutečných výšin, když se trend
zlomil. Nejvíce utrpěly technologické firmy, které ztratily téměř veškerou svou hodnotu, nebo
Ještě nemáte firemní časopis
nebo newsletter? redakční práce
grafický design
zlom a sazba
jazykové korektury
tisk, výroba, distribuce
zajištění inzerce
Máme zkušenosti,
vynikající ceny, kvalitní
reference a spoustu energie.
dokonce byly nuceny podnikání ukončit. K negativní náladě navíc ještě přispěly útoky z 11. září 2001. Na čtyřleté minimum se index DJIA dostal v září 2002.
1976-1978
Pokles indexu DJIA od svého vrcholu: 27 %
Nezaměstnanost: 7,7 % (1976)
Procentní změna nezaměstnanosti: -20,7 %
(1976-78)
Procentní změna HDP: 8,2 % (1976-78)
Index spotřebitelských cen: 13,5 % (1980)
Během medvědího trhu ztratil cestou z vrcholu
na dno (v roce 1976) index Dow přes čtvrtinu své
hodnoty. Nového vrcholu nedokázal dosáhnout
po dalších pět let. Investoři tak utrpěli relativně větší ztráty, než ekonomika jako celek. Od roku 1976
do roku 1979 totiž hrubý domácí produkt na obyvatele rostl. Ekonomiku zpomaloval růst spotřebitelských cen, které byly stále taženy vysokou cenou
ropy a dosáhly nejvyšší úrovně kolem roku 1980. SLOVNÍČEK INVESTORA
DJIA (Dow Jones Industrial
Avarages)
Jeden z nejstarších a nejsledovanějších akciových burzovních indexů na světě, zahrnuje 30 největších firem obchodovaných
na newyorské burze.
Impax, spol. s r. o.
IČ/DIČ: CZ 27161391
Michelská 12a
adm. budova TriumphAdler
140 00 Praha 4
gsm. 606 404 953
tel./fax 241 483 141
[email protected]
www.impax.cz
OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO
.
Chcete mít jistotu, že příště obdržíte Investiční magazín až do schránky?
Objednejte si celý ročník 2012 (6 čísel x 45 Kč) a obdržíte od nás poslední letošní číslo zdarma!
Moderní časopis
íweb.cz
s www.Investičn
I
pro všechny, kteří
2
chtějí investovat
a potřebují informace
I vydává Impax, spol. s r. o., ve spolupráci
s www.Investiční
web.cz
1
I
.
investičn. í
.
investiční
a potřebují informace
chtějí investovat
pro všechny, kteří
000 uživatelů
Moderní časopis
distribuce 100
ks elektronická
náklad 18 000
I vydává Impax, spol.
s r. o., ve spolupráci
výhle
/2011
d
/2011
d
výhle
I I .
magazin
první skutečně
investiční časopis
Jak postavit a spravovat
portfolio s dvěma sty dividendové
tisíci korun?
OBJEDNÁVÁM TÍMTO ZÁVAZNĚ 6 ČÍSEL INVESTIČNÍHO MAGAZÍNU ROKU 2012, A TO ZA CENU
270 KČ VČ. DPH, POŠTOVNÉHO A BALNÉHO.
magazin
první skutečně
investiční časopis
v ČR
v ČR
„Horký
prachy“
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Petr Novotný
uvádí nový
TV pořad
o investování
Ý
NOV PIS
VÝ
NO OPIS
ČA
Dana Bérová:
„Světová ekonomika
ů“
se už brzy změní od základ
ČASO
S
Investiční tipy:
Jak najít růstovou
bombu jako je Apple?
INVESTIČNÍ
del
18 pouček a pravi
dování
úspěšného obcho
investicni.indd
A1
2011
magazín I červenec
ISSN 1804–9753
I www.investicnimagazin.cz
I1
01
9 771804 975009
ISSN 1804–9753
INVESTIČNÍ
magazín červenec
I
2011
DATUM A PODPIS
PSČ / MĚSTO
Rekordní ceny:
Sázka na zlato
na devět způso
bů
Města,
kde lidé šílí
po luxusním bydlen
í
El-Erian:
Světová ekonomika
od základů
se už brzy změní
ULICE / Č. P.
přeji si dostávat
informace o novinkách
I www.investicn
imagazin.cz
02
I1
9 771804 975009
8/9/2011 12:17:19
PM
E-MAIL (volitelně)
AM
9/6/2011 10:26:23
investicni.indd
A1
Vaši objednávku s Vaším podpisem nám, prosím, zašlete buď poštou na adresu Impax, spol. s r. o., Michelská 12, 140 00 Praha 4, případně e-mailem na [email protected]
nebo faxem na č. 241 483 141, děkujeme. Následně od nás obdržíte fakturu. Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s ustanovením
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
podnikání
.
Recese:
Nejlepší čas začít podnikat
Autor: Vladimír Hobza
V recesi je nejlepší doba
začít uvažovat jako
podnikatel. Mnoho úspěšných firem, jako například
Microsoft, CNN nebo
Southwest Airlines, vzniklo
právě v období recese.
Se skoro dvoucifernou mírou nezaměstnanosti
a těžko přístupnými úvěry je nejlepší doba začít
podnikat. Zkuste se zamyslet nad tím, že tisíce lidí
nemohou najít práci a spousta talentů je levně dostupná. Dobrá zaměstnání se jeví méně jistá, když
firmy propouštějí a zkracují pracovní dobu. Mnoho
lidí je pak ochotno pracovat pro začínající firmy.
Samozřejmě je obtížné zajistit půjčky a kapitál, ale
to představuje jen drobnou překážku, nikoliv zábranu. „Použít vlastní kapitál pro rozvoj svého podnikatelského záměru je obvykle nejlepší způsob,“
říká James Shein, profesor na Northwestern University Kellogg School of Management. „Lidé si
musejí dobře promyslet své podnikatelské záměry, protože během recese je obtížné získat peníze.“
Mnoho úspěšných společností začalo v dobách
ekonomického úpadku. Například Microsoft nebo
Southwest Airlines. Výzkumy v oblasti podnikání
naznačují, že žádná z těchto firem nemá jedinečný recept na úspěch. Naopak jednalo se o kombinaci několika faktorů, jako jsou štěstí, dobré podnikatelské záměry a odhodlání pracovat přesčas.
V případě Microsoftu a CNN také pomohli charismatičtí vůdcové – Bill Gates a Ted Turner.
„Většina opravdu dobrých firem mívá obvykle
ve vedení někoho s horlivou vírou v prodávaný produkt – takoví lidé jsou ochotni svůj život obětovat
tomu, aby něčeho dosáhli,“ říká profesor Schein.
Například Microsoft vznikal v průběhu recese
a ropné krize v 70. letech. Společnost pomalu začínala v roce 1975 v americkém státě Nové Mexiko.
Přátelé Paul Allen a Bill Gates vyvinuli programovací jazyk pro počítače, který začal být brzy užíván
ostatními programátory. V otevřeném dopise adresovaném tvůrcům softwaru vyzval Gates k ukončení používání a tvorby neoprávněných kopií, aby
mohl svým programátorům platit za jejich práci.
Po roce 1981 rozšířil Gates svou společnost a navázal obchodní vztahy s IBM, které prodávalo
produkty od Microsoftu na svých nových osobních počítačích. „Ačkoliv Microsoft začal ve špatné době, nabízel služby v oblasti, která zažívala
boom,“ říká Richard D‘Aveni, profesor strategického managementu na Tuck School of Business. Ale
Microsoft nebyl jen ve správném čase na správném místě. Především partnerství s IBM mu zajistilo autorská práva na operační systémy do osobních počítačů.
24 I INVESTIČNÍ magazín I říjen 2011 I www.investicnimagazin.cz
Když ostatní výrobci začali vyrábět stejné osobní
počítače jako IBM, Microsoft mohl vydělávat prodejem licencí na software i k těmto počítačům.
Pro leteckou společnost Southwest Airlines bylo
úspěchem najít mezeru na trhu. První lety začaly v roce 1971 mezi městy Dallas, Houston a San
Antonio. Na rozdíl od ostatních leteckých společností nenabízely aerolinky výběr míst k sezení, jídlo nebo další služby pro pobavení cestujících během letu. Southwest Airlines také nelétaly
na drahých letištích, kde by musely čelit konkurenci známých dopravců.
„Využily strategii vyhýbání se konkurenci a zároveň byly nízkonákladovým hráčem,“ říká profesor
D‘Aveni. „Kdyby tomu bylo v příznivější době, byly
by kvůli svému operačnímu modelu a nízkým cenám izolovány.“ S letenkami o 50 až 70 % levnějšími než u konkurence dokázala Southwest Airlines
zpřístupnit letecké cestování široké veřejnosti.
Jak dochází k oživení ekonomiky, mohou se tyto
malé společnosti stát zdrojem inovace a nových
pracovních míst. Především pro lidi, kteří chtějí budovat kariéru. Profesor Shein říká, že velké
firmy propouštějí a provádějí outsourcing. „Jsou
to však především malé podniky, které vytvářejí pracovní místa.“
Například podle dat americké správy malých
podniků vytvořily malé firmy v roce 2005 přibližně 80 % nových pracovních míst. Nelze očekávat,
že dojde ke změně. „Špatné časy jsou nejlepší dobou k zakládání společností,“ říká Gregg Fairbrothers, profesor obchodních věd na Tuck School.
Náročné doby vyžadují inovace a nové nápady,
jak vytvářet více s méně zdroji. Současný stav
ekonomiky by nám v tom měl být ponaučením. .
media kit 2012
I moderní časopis pro všechny, kteří chtějí investovat a potřebují informace vydává Impax, spol. s r. o., ve spolupráci s www.Investičníweb.cz
I
1
I Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí investovat a potřebují informace vydává Impax, spol. s r. o., ve spolupráci s www.Investičníweb.cz
I náklad 18 000 ks elektronická distribuce 100 000 uživatelů
I investiční
.
investiční
magazin
první skutečně investiční časopis v ČR
Investiční doporučení
na 3. čtvrtletí 2011
„Horký
prachy“
vše o novém investičním
televizním pořadu
„Světová ekonomika
se už brzy změní od základů“
VÝ
NO PIS
ČASO
SPECIFIKACE
CHARAKTERISTIKA
Periodicita: 6x ročně
Náklad: 18.000 výtisků + elektronická
distribuce na cca 120.000 adres
Formát: (210 x 297 mm)
Počet stran: průměrně 32 stran
Tisk: vnitřek – papír LWC, CMYK, V1,
Distribuce: (vše zdarma)
• 10 000 ks adresná distribuce
manažeři, majitelé a kvalifikovaní
zaměstnanci společností
• 5000 ks adresná distribuce
na vybrané advokátní kanceláře
a advokáty působící v ČR
• 1500 ks exekutoři, notáři, poslanci,
vysocí státní úředníci, politici
• 1500 ks eventy a akce, semináře,
setkání, konference
• Moderní, atraktivní časopis pro lidi,
kteří mají volné finanční prostředky,
ale vzhledem ke svému vytížení nemají
příliš času, který by mohli věnovat investování svých úspor.
• Časopis je zaměřený na začínající investory z řad bonitních cílových
skupin. Vycházíme z předpokladu, že investování má v ČR stále menší
tradici než v západní Evropě a je zde velký potenciál rozvoje.
• Investiční magazín přináší krátké, stručné a zajímavé informace ze
světa investic, seznamuje s odb. terminologií, analýzami a investičními
strategiemi.
číslo
uzávěrka
distribuce
1......................22. 2. 2012...................... 29. 2. 2012
2......................25. 4. 2012..........................4. 5. 2012
3...................... 19. 6. 2012...................... 29. 6. 2012
4...................... 31. 8. 2012.......................10. 9. 2012
5...................15. 10. 2012...................24. 10. 2012
6................... 23. 11. 2012.......................5. 12. 2012
2
.
Dana Bérová:
HARMONOGRAM 2012
I
/2011
výhled
/2011
.
magazin
Dodržujte
4 pravidla
a přežijete každé
tržní zemětřesení
El-Erian:
Světová ekonomika
se už brzy změní od základů
Zlato během tří měsíců
překoná rekordy, tvrdí
Goldman Sachs
Investiční tipy:
Jak najít růstovou
bombu jako je Apple?
18 pouček a pravidel
úspěšného obchodování
ISSN 1804–9753
INVESTIČNÍ magazín I červenec 2011 I www.investicnimagazin.cz I 1
2 264646 568883
25
investicni.indd A1
02
9 771804 975009
9/6/2011 10:26:23 AM
CENÍK INZERCE
vnitřní strana (na spad: 210x297, na zrcadlo: 170x255).................................65 000 Kč
vnitřní 1/2 strany (na spad: 210x145, na zrcadlo: 170x125).......................39 000 Kč
(na výšku na spad: 100x297, na zrcadlo: 83x255) ...................................................39 000 Kč
vnitřní 1/3 strany (na výšku na spad: 74x297, na zrcadlo: 54x255).......29 000 Kč
vnitřní 1/4 strany (na spad: 103x145, na zrcadlo: 83x125) ..........................27 000 Kč
vnitřní 1/8 strany (na zrcadlo: 85x30) ..............................................................................16 000 Kč
obálka IV (na spad: 210x297)...................................................................................................145 000 Kč
obálka II a III (na spad: 210x297) ............................................................................................85 000 Kč
vkládaná inzerce (max. 2 listy A4).....................................................................2,50 Kč / 1 vklad
* Rozměry v mm, u inz. na spad je třeba přidat 3 mm pro každý ořez
** Ceny inzerce se stanoví smluvně. Ceny nezahrnují 20% DPH
*** Minimální počet vkladů 18.000 ks
CE!
ONICKÁ DS TRIBU )
TR
EK
EL
Á
N
M
A
VÝZN
ADRES
(AŽ N A 120.000
• Impax, spol. s r. o. • www.impax.cz • e-mail: [email protected] • tel.: +420 606 404 953 • fax: +420 241 483 141 •
Pohon 4x4
zdarma
INSIGNIA 4x4
NEJLEPŠÍ VĶZ, KTERÝ
JSME KDY VYROBILI.
Vaše bezpeĂná volba.
Dopijejte si jízdu s Opel Insignia. Nyní se zvýhodnĕním 132 500 Kă a pohonem 4x4 zdarma! Díky Opel Finance navíc
mĽžete využít financování s nulovým navýšením.* Jako dárek od nás získáte stiješní box Thule v hodnotĕ 10 000 Kă!
Opel Insignia je nejlepší vĽz, který jsme kdy vyrobili. Tak neváhejte a kontaktujte nejbližšího dealera Opel.
6
let
záruka**
www.opel.cz
Infolinka: 800 101 101
Opel Finance
Kombinovaná spotijeba paliva: 4,9–11,3 l/100 km. Kombinované emise CO2: 129–265 g/km.
Zobrazený model je pouze ilustrativní. *Více informací o zvýhodnĕní a financování na www.opel.cz. **Dvouletá výrobní zákonná záruka a dále
ătyijletá smluvní záruka Opel ve spolupráci se spoleăností CG Car Garantie Versicherungs-AG. Smluvní záruka Opel je poskytována bezplatnĕ
dealerem Opel. Nabídka smluvní záruky Opel trvá do konce prosince 2011, a to za podmínek uvedených na www.opel.cz.

Podobné dokumenty

Počítejte s námi - Česká unie pro podporované zaměstnávání

Počítejte s námi - Česká unie pro podporované zaměstnávání formou auditu pomoci vytipovat vhodné práce, tato služba je

Více

magazin - Investiční magazín

magazin - Investiční magazín Za celou redakci vám přeji pohodové svátky a již v novém roce se můžete těšit na Investiční magazín, který vám měsíc co měsíc bude přinášet to nejzajímavější ze světa investic, ekonomiky a podnikán...

Více

Ediční plán jaro

Ediční plán jaro Judas (Jidášovo evangelium) a The Fall, za který autor Boardman-Taskerovu Simon Mawer (1948) je úspěšný britský

Více

Bez názvu-1

Bez názvu-1 Lékárna Na Hraniční ve Svitavách, která již několik let úspěšně prodává zdravotní obuv značek Santé a MediStyle, nově rozšiřuje svou nabídku o obuv značky VAROMED. Jedná se o německou obuv určenou ...

Více

Reportér 1/2014 [nové okno]

Reportér 1/2014 [nové okno] klient vyžaduje sestavení portfolia v cizí měně, ani to není

Více