VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Komentáře

Transkript

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
PC Typ
52
K
Popis
Kód
210001
Demontáž hromosvodu
MJ
,jeho revize a opětovná
montáž
Množství
ks
1,000
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
O-
Vedlejší
53
K
013002000
54
K
032002000
55
K
039002000
rozpočtové
práce-dokumentace
[CZK]
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
0,00
0,00
0,00
náklady
Projektové
J.cena
skutečného
Kč
1,000
0,00
Vybaveni staveniště
Kč
1,000
0,00
Zrušení zařízení staveniště
Kč
1,000
0,00
provedeni
Strana 5 z 5