Přihláška do Alaskan Malamute klub Česká republika Zájmy

Transkript

Přihláška do Alaskan Malamute klub Česká republika Zájmy
Přihláška do Alaskan Malamute klub Česká republika
Členské číslo:
Vyplněnou přihlášku posílejte na adresu:
Kateřina Scheuflerová-Bergerová
Druhanická 479, 190 16 Praha 9, ČR
Členství od:
Příjmení:
Jméno:
Adresa:
Rodné číslo:
(v případě společné přihlášky uveďte pouze jedno r.č.)
Město:
PSČ:
Stát:
Telefon – domů:
Telefon – zaměstnání:
Telefon – mobil:
Fax:
E-mail:
Webové stránky:
Zájmy:
Pes jako společník
Chovatelství
Výstavy
ano
ano
ano
ne
ne
ne
Rekreace
Závody
Pulling
ano
ano
ano
ne
ne
ne
Údaje o chovu a psech / fenách:
Pohlaví:
Jméno a chovatelská stanice psa/feny:
Číslo zápisu:
Žádám o členství v Alaskan Malamute klub Česká republika (AMKČR). Výše uvedené informace poskytuji pouze AMKČR s vědomím, že
nebudou dány k dispozici lidem či organizacím nesouvisejícím s AMKČR.
Příspěvek za členství v AMKČR činí 600,- Kč. Příspěvek můžete uhradit na účet klubu č. 43-2439130257/0100, KOMERČNÍ BANKA,
IBAN: CZ2301000000432439130257 jako variabilní číslo uveďte Vaše rodné číslo před lomítkem).
Příjmení a jméno:
Datum:
Podpis:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Alaskan Malamute klub Česká republika, jednatelka Kateřina Scheuflerová-Bergerová, Druhanická 479, Praha 9, 190 16, ČR
AMKČR je registrován u Ministerstva vnitra, ČMKU a ČKS