frank miller - Comics Centrum

Transkript

frank miller - Comics Centrum
FRANK MILLER
RODINN Ý HODNO T Y
®
2
3
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.
4
,
Byla s
opravdu
moc hodná
,
holčička. Byla s
moc pěkně
zticha.
Díky,
Miho.
FRANK MILLER
MĚSTO
SIN
HŘÍCHU #5
CITY
®
R O DIN N Ý
H O DN O T Y
Navštivte naše internetové stránky http://www.comicscentrum.cz
nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice), 120 00 Praha 2
Telefon: 296 302 570, 296 302 571 FAX: 296 302 573
překlad z angličtiny
RICHARD KLÍČNÍK
lettering
Z anglického originálu FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 5: FAMILY VALUES,
vydaného nakladatelstvím Dark Horse Inc. v roce 2005,
českou verzi vydal: Martin Trojan — 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
Vydání druhé, v tomto překladu první © 2010
Vytištěno v Tiskárnách Havlíčkův Brod a.s.
MARTIN TROJAN
šéfredaktor, grafická úprava české lokalizace
VÁCLAV DORT
Vázaná – ISBN 978-80-86839-45-5
Brožovaná – ISBN 978-80-86839-46-2
redakce překladu
KAMIL BERNÁŠEK
Copyright © 2010 Frank Miller, Inc. & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována nebo jinou
formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů.
distribuce
JITKA FIALOVÁ
FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 5: FAMILY VALUES
Copyright© 1997, 2005, 2010 Frank Miller, Inc. All Rights Reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks of Frank Miller,
Inc. "Dwight," "Ava," and "Marv" and all other characters featured herein and the distinctive likenesses thereof are trademarks of Frank
Miller, Inc. No portion of this book may be reproduced, in any form or by any means, without the express written permission of Frank Miller,
Inc. Names, characters, places, and incidents featured in this publication either are the product of the author's imagination or are used
fictitiously. Any resemblance to actual persons (living or dead), events, institutions, or locales without satiric intent, is coincidental. Dark
Horse Maverick™ is a trademark of Dark Horse Comics, Inc. Dark Horse Comics® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse
Comics, Inc., registered in various categories and countries. The Dark Horse Maverick logo featured on this publication is a trademark of
Frank Miller, Inc. and Dark Horse Comics, Inc.
Dark Horse Comics® and the Dark Horse logo are registered trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various categories and
countries. All rights reserved.
korektury
HANA JANIŠOVÁ
předtisková příprava
COMICS CENTRUM
vydavatel originální série
MIKE RICHARDSON
redaktor
DIANA SCHUTZOVÁ
návrh klasického loga sin city
STEVE MILLER
grafický návrh obálky
CHIP KIDD
grafická úprava knihy
CHIP KIDD
LIA RIBACCHIOVÁ
sakra!
„na tuhle práci pro
tebe máme super
bourák,“ řekla Gail,
„ten se ti bude líbit.
Máš přece rád
německý auta, ne?“
Mělo mi
dojít, co
tím myslela.
Rozhodně ale nemám n árok si
stěžovat. Tahle malá výprava,
na který jsem, je to nejmenší,
co pro ni můžu udělat.
zkrátka Existujou
dluhy, který nedokážete
nikdy úplně splatit.
A přesně takovej
mám u Gail.
Krom toho mám
vlastní důvody,
proč jsem tenhle
džob vzal.
Hergot, šel bych do
toho dobrovolně,
i kdyby to po mně
nechtěly.
Jen bych si
přál, aby tenhle
starej brouk
zvládnul celou
cestu aspoň
na trojku, bez
toho, aby mi
vytřás duši
z těla, ...
. . . A bez rány
jak z děla
každejch
dvacet metrů.
10
11
tak Tady
se to
stalo.
lajdácká práce,
Ale důsledn á .
Nezapomněli
na nic.
Včera
v noci.
12
13
Mrzne až
praští.
osmiválec
se blíží.
A přede
hluboce jako
lev.
n e. vůbec
na nic.
naprosto
na nic.
Stoupni si
přímo pod
světlo. Jako
správnej
uvědomělej
občan.
Zkus
normálně
dejchat.
mý Prsty jen
jen obejmout
tu těžkou
chladnou věc
v kapse. modlím
se, abych ji
nemusel použít.
Nezapomněli
naprosto
na nic.
14
15
pan e jo.
ten Čas
ale letí.
Miho
už je na
smluveným
místě.
Ale
ne.
do
háje.
znova
už ne.
Tak
tedy
vzhůru,
můj
šlechetný
oři!
Promiňte, cizinče. Když
jsem vás před chvílí
viděla u tý restaurace,
chtěla jsem jet dál.
koneckonců na chlápkovi,
kterej čumí na místo,
kde se vraždilo, není nic
divnýho. ale nemůžu
si pomoct.
Je to
ta vaše
popelnice.
nějak mi
k vám
Nesedí.
K sakru!
Něco mi
na vás prostě
nesedí.
Doklouzal
jsem na totálně
sjetejch
gumách až
k sousednímu
baru.
V čem je
tedy problém,
strážníku?
Úžasně urostlej chlap, co si
to tu štráduje
v kabátě za
vosmset dolarů
– a přitom má
takovou
pikslu?
ten vůz mám
půjčený. Můj cadillac
je v opravně. právě
jdu do tamtoho baru
vrátit klíčky.
Jestli existuje
jedna jediná
stopa,
zaručeně
ji tu najdu.
Jestli po mně
bude chtít řidičák,
bude to zlý.
A jestli mě
prošacuje,
rozpoutá se
hotový peklo.
16
17
hotový Peklo
v podobě
dokonalýho zabijáka,
kterýmu chybí jen
pár čísel do metru
šedesáti.
nebezpečn á,
malá Miho.
a navíc, jestli
si její zájem
vysvětluju
správně, tak to,
po čem dn ešní
noc touží, n ení
zatýkání.
stačí Jeden
n esprávn ej
policajtčin pohyb,
n ebo jen náznak
nějakého ohrožení
a Miho na ni ve
vteřině dopadn e
jako popravčí
sekyra.
To přece
n ení žádný
vnucování,
krasavče.
Doma mě čekaj
jen dvě kočky
a mizern ej
program
v telce.
Vypadáte
nesvůj.
Jsem
poněkud
n ervózní.
Promiňte.
jaká by to
byla služba
veřejnosti,
kdybych vás
tu n echala
trčet? můžu
vás pak
svézt.
mám teď
spoustu času .
Zrovna mi končí
služba — a noc
je ještě
mladá.
. . .tak
kdopak na vás
čeká v tom
baru? dáma?
kdepak,
Jen
starý
přítel.
To je tím
odznakem,
že jo? Klídek .
Ten půjde
hn ed dolů.
k l íd e k
M ih o, ,
n ec h
t
n a mn o
ě.
V z po m
j a k s e e ň s i,
p o s l e to
po d ě l d n ě
k d y ž j a l o,
sej m u s i
p o ldu l a
.
Jste
příliš
laskava,
madam. ale já
bych se nerad
vnucoval.
Stejně
jako
uniforma.
19
To
bych rád
viděl .
Ale n ejdřív
mi musíte
něco slíbit.
páni!
akceleruješ
Z nuly
rovnou na
stovku,
chlape!
slibte,
že mi
nasadíte
pouta.
já se
ničemu
nebránim.
Dostali jste se
na konec ukázky.
Musíte
mě spoutat,
Pak mi naplácat
a říkat mi
„Belindo“! tak
jak to dělá
panebože,
Douglas!
čim já je tak
přitahuju .
Omlouvám se, že
jsem vás
zdržela .
řekl jsem
snad Něco
špatně?
20
Celý příběh
si můžete přečíst
kliknutím sem.
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.
22
23

Podobné dokumenty

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum vydaného nakladatelstvím Dark Horse, Inc., v roce 2005, českou verzi vydal: Martin Trojan — 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2 Vydání druhé, v tomto překladu první © 2014 Vytištěno v tiskárně ...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum Z anglického originálu Ragemoor, vydaného nakladatelstvím Dark Horse Comics, Inc. v roce 2012, českou verzi vydal: Martin Trojan – 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2 První české vydání © 2013 ...

Více

Konec ukázky. Celou knihu

Konec ukázky. Celou knihu nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice), 120 00 Praha 2 Telefon: 296 302 570, 296 302 571 FA X: 296 302 573 vydavatel originální série

Více

Žabí mor - Comics Centrum

Žabí mor - Comics Centrum ISBN: 978-80-86839-74-5 © 2003, 2004, 2013 Dark Horse Comics & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována nebo jinou formou publikována bez přímého písem...

Více

MIKE MIGNOLA TOM SNIEGOSKI

MIKE MIGNOLA TOM SNIEGOSKI Martin Trojan ✠ lettering Václav Dort ✠ šéfredaktor, barevné korekce Kamil Bernášek ✠ redaktor Milena Vojtková ✠ korektury Jitka Fialová ✠ distribuce Comics Centrum ✠ předtisková příprava

Více

smečk a z bagdádu

smečk a z bagdádu Šéfredaktor, barevné korekce, grafická úprava: Václav Dort Redakce překladu: K amil Bernášek, Richard Klíčník Jazykové korektury: Milena Vojtková Distribuce: Jitk a Fialová Předtisková příprava: Co...

Více