Hot Spot 2 - Macmillan.cz

Komentáře

Transkript

Hot Spot 2 - Macmillan.cz
Hot Spot 2
strana 1 z 6
Hot Spot 2
Lesson 1
bike
famous
fantastic
flat
football boots
home
hometown
hundred
Labrador
million
muddy
ordinal number
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
eleventh
twelfth
thirteenth
fourteenth
fifteenth
sixteenth
seventeenth
eighteenth
nineteenth
twentieth
twenty-first
thirtieth
pier
sea
sports mad
thousand
world
LÄ~fâL=
LÑÉfã]ëL=
LÑôåDíôëífâL=
LÑäôíL=
LÑríÄlWä=ÄìWíëL=
LÜ]rãL=
LÜ]rãí~råL=
LܾåÇê]ÇL=
LäôÄê]ÇlWL=
Lãfäà]åL=
Lã¾ÇáL=
LlWÇfåä=å¾ãÄ]L=
LщWëíL=
LëÉâ]åÇL=
Lq‰WÇL=
LÑlWqL=
LÑfÑqL=
LëfâëqL=
LëÉî]åqL=
LÉfíqL=
Lå~fåqL=
LíÉåqL=
LfDäÉî]åqL=
LíïÉäÑqL=
Lq‰WDíáWåqL=
LÑlWDíáWåqL=
LÑfÑDíáWåqL=
LëfâëDíáWåqL=
LëÉî]åDíáWåqL=
LÉfDíáWåqL=
Lå~fåDíáWåqL=
LíïÉåá]qL=
LíïÉåíá=щWëíL=
Lq‰Wíá]qL=
Léf]L=
LëáWL=
LëélWíë=ãôÇL=
Lq~ròåÇL=
Lï‰WäÇL=
(jízdní) kolo
slavný; proslulý
fantastický; úžasný
byt
kopačky
domov; doma
rodné město
sto
labrador
milion
blátivý; bahnitý
řadová číslovka
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
jedenáctý
dvanáctý
třináctý
čtrnáctý
patnáctý
šestnáctý
sedmnáctý
osmnáctý
devatenáctý
dvacátý
dvacátý první
třicátý
molo
moře
blázen do sportu
tisíc
svět
LÄäçflåÇ=ÜÉ]L=
LÄäìW=~fòL=
LÄê~rå=~fòL=
Lâ‰WäáL=
LÇ^Wâ=Äê~rå=ÜÉ]L=
L‰WäáL=
LÖêáWå=~fòL=
LÖêÉf=ÜÉ]L=
LÜfé=ÜfléL=
LäÉfí=å~fíL=
LÄê~rå=ÜÉ]L=
LäflÏL=
LãáWÇá]ã=äÉÏqL=
Lé]rfãL=
Lâï~fíL=
LplWíL=
blond vlasy
modré oči
hnědé oči
kudrnatý; vlnitý
tmavě hnědé vlasy
časně; brzy
zelené oči
šedivé vlasy
hip hop
pozdě v noci
hnědé vlasy
dlouhý; dlouho
polodlouhé
báseň
dost; docela
krátký; malý (postavou)
Lesson 2
blonde hair
blue eyes
brown eyes
curly
dark brown hair
early
green eyes
grey hair
hip hop
late light
brown hair
long
medium-length
poem
quite
short
www.macmillan.cz/slovnicky
skate
soap
soap opera
straight
trainers
the news
water-ski
LëâÉfíL=
Lë]réL=
Lë]ré=flé]ê]L=
LëíêÉfíL=
LíêÉfå]òL=
La]=åàìWòL=
LïlWí]ëâáWL=
wavy
LïÉfîfL=
bruslit
televizní/rozhlasový seriál
televizní/rozhlasový seriál
rovný; přímý
sportovní/běžecké boty
Zprávy (televizní pořad)
provozovat vodní
lyžování; ~s vodní lyže
vlnitý; zvlněný
Lesson 3
carrots
cartwheel
ears
e-pal
mrkev; karotka
hvězda (cvik)
uši
kamarád na dopisování
emailem
vstávání brzy
getting up early LÖÉífÏ=¾é=‰WäáL=
hanging out
LÜôÏfÏ=~ríL=
pobývání mimo domov
(např. na ulici)
LâáWÄlWÇòL=
klávesy
keyboards
LâfDäflãfí]L=
kilometr
kilometre
meat
LãáWíL=
maso
LãàìWòfâL=
hudba; noty
music
LåàìW=DòáWä]åÇL=
Nový Zéland
New Zealand
Lé‰WéäL=
nachový; purpurový
purple
revise
LêfDî~fòL=
opakovat
Shetland Islands LpÉíä]åÇ=~fä]åÇòL= Shetlandy
LëÉfäfÏL=
plachtění; plachtařský
sailing
sport
vegetarian
LîÉÇw]DíÉ]êf]åL= vegetarián
LïfÖäL=
(za)vrtět (se)
wiggle
Lâôê]íëL=
Lâ^WíïáWäL=
Lf]òL=
LáW=éôäL=
Lesson 4
air-conditioning
Asia
Chinese
chopsticks
cricket
equator
floor
fork
high-rise building
humid
knife
Malay
Maori
LÉ]â]åDÇfpåfÏL=
LÉfp]L=
Líp~fDåáWòL=
LípfléëífâëL=
LâêfâfíL=
LfDâïÉfí]L=
LÑälWL=
LÑlWâL=
LÜ~fê~fò=DÄfäÇfÏL=
LÜàìWãfÇL=
Lå~fÑL=
Lã]DäÉfL=
Lã~rêáL=
noodles
official
rugby
Singapore
speak
southeast
Tamil
vegetables
water
sport
LåìWÇäòL=
LflÑfpäL=
Lê¾ÖÄáL=
LëfÏ]DélWL=
LëéáWâL=
Lë~rqáWëíL=
LíôãfäL=
LîÉÇwí]ÄäòL=
LïlWí]L=
LëélWíL=
klimatizace
Asie
čínský; čínština; Číňan
hůlky (na jídlo)
kriket
rovník
podlaha
vidlička; vidle
věžák
vlhký
nůž
malajský; malajština
Maor; maorský;
maorština
nudle
úřední; oficiální
ragby
Singapur
mluvit; hovořit
jihovýchod
tamilský; tamilština
zelenina
voda
sport
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 2
strana 2 z 6
Module 1 Extra Special
American football L]DãÉêfâå=
Argentina
baseball
basketball
Brazil
DÑríÄlWäL=
L^WÇw]åDíáWå]L=
LÄÉfëÄlWäL=
LÄ^WëâfíÄlWäL=
LÄê]DòfäL=
California
Canada
capital
cell phone
cookie
Cuba
eraser
Lâôä]DÑlWåà]L=
Lâôå]Ç]L=
LâôéfíäL=
LëÉä=Ñ]råL=
LârâáL=
LâàìWÄ]L=
LfDêÉfò]L=
Florida
happiness
liberty
Mexico
moon
pants
popular
LÑäflêfÇ]L=
LÜôéfå]ëL=
LäfÄ]íáL=
LãÉâëfâ]rL=
LãìWåL=
LéôåíëL=
Léfléàrä]L=
president
sneakers
statue
Texas
trash
LéêÉòfÇ]åíL=
LëåáWâ]òL=
LëíôíàìWL=
LíÉâë]ëL=
LíêôpL=
americký fotbal
Argentina
baseball
basketbal; košíková
Brazílie (pozor na
přízvuk)
Kalifornie
Kanada
hlavní město
mobilní telefon; mobil
sušenka
Kuba
AmE guma (na
gumování)
Florida
štěstí; spokojenost
svoboda
Mexiko
měsíc
kalhoty (US)
oblíbený; populární;
obecně rozšířený
prezident; předseda
tenisky
socha
Texas
věc na vyhození; nesmysl
Lesson 5
bin
carpet
do
empty
feed
fish
go
make
raincoat
roller skates
rubber gloves
take
tidy
toothbrush
toys
vacuum
wash
LÄfåL=
Lâ^WéfíL=
LÇìWL=
LÉãéífL=
LÑáWÇL=
LÑfpL=
LÖ]rL=
LãÉfâL=
LêÉfåâ]ríL=
Lê]rä]=ëâÉfíëL=
Lê¾Ä]=Öä¾îòL=
LíÉfâL=
Lí~fÇáL=
LíìWqÄê¾pL=
LílfòL=
Lîôâàr]ãL=
LïflpL=
popelnice; koš
koberec
dělat
prázdný
(u)živit;(na)krmit
ryba; ryby
jít; chodit; jet
dělat; vyrábět
pláštěnka
kolečkové brusle
gumové rukavice
vzít; zabrat; trvat
uklizený; uklidit
kartáček na zuby
hračky
luxovat; vysávat
(u)mýt (se); prát
afternoon
always
evening
every
frequency
how often
morning
night
never
once
snack
L^WÑí]DåìWåL=
LlWäïÉfòL=
LfWîåfÏL=
LÉîêáL=
LÑêáWâï]åëáL=
LÜ~r=çÑ]åL=
LãlWåfÏL=
Lå~fíL=
LåÉî]L=
Lï¾åëL=
LëåôâL=
sometimes
Lë¾ãí~fãòL=
odpoledne
vždy; stále
večer
každý
četnost; frekvence
jak často
dopoledne; ráno
noc; večer
nikdy
jedenkrát
svačina; malé
občerstvení
někdy
Lesson 6
www.macmillan.cz/slovnicky
Líï~fëL=
LàìWwì]äáL=
dvakrát
obvykle
bottle
box
can
cardboard
cook
glass
jar
LÄflíäL=
LÄflâëL=
LâôåL=
Lâ^WÇÄlWÇL=
LârâL=
LÖä^WëL=
LÇw^WL=
lorry
made of
metal
packet
paper
plastic
LäflêáL=
LãÉfÇ=]îL=
LãÉíäL=
LéôâfíL=
LéÉfé]L==
LéäôëífâL=
pot
recycle
secretary
them
wrapper
LéflíL=
LêfDë~fâäL=
LëÉâê]í]êáL=
La]ãL=
Lêôé]L=
láhev
krabice; skříňka
plechovka
lepenka
vařit; kuchař
sklo; sklenice
(zavařovací) sklenice;
džbán
dodávka
vyrobeno z
kov; kovový
balíček; krabička
papír; papírový
umělá hmota; plast;
plastový
hrnec
recyklovat
sekretářka; tajemník
2. – 7. pád od "they"
obal
twice
usually
Lesson 7
Lesson 8
bacon
beans
B&B (Bed and
Breakfast)
collect
LÄÉfâåL=
LÄáWåòL=
LÄáW=]å=ÄáWL=
eggs
fetch
guest
mushroom
sausage
school holiday
shake
sweep
tomato
well
wood
LÉÖòL=
LÑÉípL=
LÖÉëíL=
Lã¾pêrãL=
LëflëfÇwL=
LëâìWä=ÜfläfÇÉfL=
LpÉfâL=
LëïáWéL=
Lí]Dã^Wí]rL=
LïÉäL=
LïrÇL=
Lâ]DäÉâíL=
slanina
fazole
ubytování v penzionu se
snídaní
sbírat; zastavit se pro;
vyzvednout
vejce
jít a přinést; dojít pro
host; návštěvník
houba
salám; párek; klobása
školní prázdniny
třást se
přehnat se
rajče
studna
dřevo; les(ík)
Module 2 Extra Special
expensive
heavy
LfâDëéÉåëfîL=
LÜÉîáL=
invent
leather
measure
sugar
LfåDîÉåíL=
LäÉa]L=
LãÉw]L=
LprÖ]L=
nákladný; drahý
těžký; mající velkou
hmotnost
vynalézt; vymyslet si
kůže
míra; měřit
cukr
Lesson 9
better
bigger
comfortable
comparative
LÄÉí]L=
LÄfÖ]L=
Lâ¾ãÑí]ÄäL=
Lâ]ãDéôê]ífîL=
compare
funnier
friendlier
friendly
funny
Lâ]ãDéÉ]L=
LѾåá]L=
LÑêÉåÇä]L=
LÑêÉåÇäáL=
LѾåáL=
lepší
větší
pohodlný
druhý stupeň (stupňování
příd. jmen)
porovn(áv)at
legračnější
přátelštější
přátelský
legrační; divný
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 2
good at sport
hard-working
longer
me
older
shorter
smaller
talkative
taller
tall
younger
strana 3 z 6
LÖrÇ=]í=ëélWíL=
LÜ^WÇ=Dï‰WâfÏL=
LäflÏÖ]L=
LãáL=
L]räÇ]L=
LplWí]L=
LëãlWä]L=
LílWâ]ífîL=
LílWä]L=
LílWäL=
Là¾ÏÖ]L=
dobrý ve sportu
pracovitý; pilný
delší
mi; mě; mně
starší
kratší
menší
hovorný; ukecaný
vyšší
vysoký; velký
mladší
expensive
fit
friendly
fun
funny
generous
good
hard-working
however
interesting
long
messy
LfâDëéÉåëfîL=
LÑfíL=
LÑêÉåÇäáL=
LѾåL=
LѾåáL=
LÇwÉå]ê]ëL=
LÖrÇL=
LÜ^WÇ=Dï‰WâfÏL=
LÜ~rDÉî]L=
Lfåíê]ëífÏL=
LäflÏL=
LDãÉëfL=
best
chatting
crazy about
fittest
generous
gym
handsome
messiest
superlative
LÄÉëíL=
LípôífÏL=
LâêÉfòá=]DÄ~ríL=
LÑfífëíL=
LÇwÉå]ê]ëL=
LÇwfãL=
LÜôåë]ãL=
LãÉëáfëíL=
LërDé‰Wä]ífîL=
old
polite
short
small
talkative
tall
village
young
L]räÇL=
Lé]Dä~fíL=
LplWíL=
LëãlWäL=
LílWâ]ífîL=
LílWäL=
LîfäfÇwL=
Là¾ÏL=
youngest
Là¾ÏÖfëíL=
nejlepší; nejlépe
povídání
blázen do něčeho/někoho
nejzdatnější
velkorysý; štědrý
tělocvična
hezký; pěkný
nejnepořádnější
třetí stupeň (stupňování
přídavných jmen)
nejmladší
LôåfãäL=
LôåíL=
LÄÉ]L=
LÄêôÖ]L=
LľÑ]ä]rL=
LâôãäL=
LípáWí]L=
Lípfãé]åDòáWL=
Lâ]rÄê]L=
LÇÉfåÇw]ê]ëL=
LÇf]L=
LÇflÖL=
LÇfläÑfåL=
LÉäfÑ]åíL=
LÑ^WëíL=
LÑä~fL=
LÜlWëL=
LÜflíÇflÖL=
LfåDíÉäfÇw]åíL=
Lã]ëDâáWí]rL=
Lã~rëL=
L~räL=
Lé]Dä~fíL=
LëâlWéá]åL=
LëåÉfäL=
LëíêflÏL=
LílWí]ëL=
zvíře
mravenec
medvěd
chlubil; chvastoun
bizon
velbloud
gepard
šimpanz
kobra
nebezpečný
jelen; vysoká
pes
delfín
slon
rychlý; rychle
letět; létat
kůň
párek v rohlíku
inteligentní; bystrý
komár; moskyt
myš
sova
zdvořilý
štír; škorpión
hlemýžď; šnek
silný
želva
LlWäë]rL=
LÄàìWífÑäL=
LÄfÖL=
LÄlWêfÏL=
Lâ¾ãÑí]ÄäL=
LÇ^WâL=
LfâDë~fífÏL=
také
krásný
velký
nudný; otravný
pohodlný
tmavý; tma
zajímavý
Lesson 10
Lesson 11
animal
ant
bear
bragger
buffalo
camel
cheetah
chimpanzee
cobra
dangerous
deer
dog
dolphin
elephant
fast
fly
horse
hotdogs
intelligent
mosquito
mouse
owl
polite
scorpion
snail
strong
tortoise
Lesson 12
also
beautiful
big
boring
comfortable
dark
exciting
www.macmillan.cz/slovnicky
nákladný; drahý
v dobré kondici; způsobilý
přátelský
zábava; zábavný
legrační; divný
velkorysý; štědrý
dobrý
pracovitý; pilný
nicméně; avšak
zajímavý
dlouhý; dlouho
nepořádný, špinavý,
zmatený
starý
zdvořilý
krátký; malý (postavou)
malý
hovorný; ukecaný
vysoký; velký
vesnice
mladý
Module 3 Extra Special
Barbados
crazy
fashion designer
songwriter
successful
surfing
LÄ^WDÄÉfÇflëL=
LâêÉfòáL=
LÑôp]å=ÇfDò~få]L=
LëflÏê~fí]L=
Lë]âDëÉëÑ]äL=
Lë‰WÑfÏL=
Barbados
šílený; bláznivý
módní návrhář
autor písní
úspěšný
surfing
bow
greet
heavy
LÄ~rL=
LÖêáWíL=
LÜÉîáL=
jacket
lesson
put hand up
slippers
switch off
tie
uniform
LÇwôâfíL=
LäÉëåL=
Lérí=ÜôåÇ=¾éL=
Lëäfé]òL=
Lëïfíp=DflÑL=
Lí~fL=
LàìWåfÑlWãL=
uklonit se; sklonit (hlavu)
plakat; naříkat
těžký; mající velkou
hmotnost
sako; kabátek
hodina
zvednout ruku
trepky
vypnout; odpojit
kravata; vázanka
uniforma
Lesson 13
Lesson 14
basketball
bowling
LÄ^WëâfíÄlWäL=
LÄ]räfÏL=
carry
catch
football
LâôêáL=
LâôípL=
LÑríÄlWäL=
goalkeeper
gloves
head (a ball)
LÖ]rä=âáWé]L=
LÖä¾îòL=
LÜÉÇL=
helmet
hit
ice hockey
kick
hold
net
puck
racket
LÜÉäã]íL=
LÜfíL=
L~fë=ÜflâáL=
LâfâL=
LÜ]räÇL=
LåÉíL=
Lé¾âL=
LêôâfíL=
basketbal; košíková
bowling (americké
kuželky)
nosit; mít u sebe
chytit; chytat; chytnout
fotbal; kopaná; kopací
míč
brankář
prstové rukavice
dát halvičku (např. ve
fotbale)
helma; ochranná přilba
zasáhnout; trefit se
lední hokej
kopat; kopnout (nohou)
držet
síť
puk
raketa; pálka
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 2
roll
rule
sweatband
tennis
throw
strana 4 z 6
Lê]räL=
LêìWäL=
LëïÉíÄôåÇL=
LíÉåfëL=
Lqê]rL=
koulet
pravidlo; řád; zásada
potítko
tenis
házet; hodit
a lot of
apples
bananas
biscuits
bread
cheese
chicken
cola
countable
diet
fish
many
meat
milk
much
oranges
pasta
potatoes
rice
salad
L]=äflí=]îL=
LôéäòL=
LÄ]å^Wå]òL=
LÄfëâfíòL=
LÄêÉÇL=
LípáWòL=
LípfâfåL=
Lâ]rä]L=
Lâ~råí]Ä]äL=
LÇ~f]íL=
LÑfpL=
LãÉåáL=
LãáWíL=
LãfäâL=
Lã¾ípL=
LflêfåÇwfòL=
Léôëí]L=
Lé]DíÉfí]ròL=
Lê~fëL=
Lëôä]ÇL=
salt
sugar
tomatoes
uncountable
waiter
LëlWäíL=
LprÖ]L=
Lí]Dã^Wí]ròL=
L¾åDâ~råí]Ä]äL=
LïÉfí]L=
hodně
jablka
banány
sušenky; keksy
chléb
sýr
kuře
kola (nápoj)
počitatelný
dieta
ryba; ryby
mnoho; mnozí
maso
mléko
mnoho
pomeranče
těstoviny
brambory
rýže
salát (bramborový,
ovocný ap.)
sůl
cukr
rajčata
nepočitatelný
číšník; vrchní
Lesson 15
Lesson 16
back
bare feet
beach volleyball
fussy
LÄôâL=
LÄÉ]=ÑáWíL=
LÄáWíp=îfläáÄlWäL=
LѾëfL=
ground
pass
serve (the ball)
touch
strict
textbook
LÖê~råÇL=
Lé^WëL=
Lë‰WîL=
Lí¾ípL=
LëíêfâíL=
LíÉâëíÄrâL=
zpět
bosé nohy
plážový volejbal
malicherný; náročný;
věčně nespokojený
zem; země
přihrát
podávat (např. v tenise)
dotknout se
přísný
učebnice
Module 4 Extra Special
athletics
Argentina
Austria
baseball
classical
fencing
flamenco
golf
harp
high jump
long jump
marathon
match
LôqDäÉífâëL=
L^WÇw]åDíáWå]L=
LlWëíêf]L=
LÄÉfëÄlWäL=
LâäôëfâäL=
LÑÉåëfÏL=
LÑä]DãÉÏâ]rL=
LÖfläÑL=
LÜ^WéL=
LÜ~f=Çw¾ãéL=
LäflÏ=Çw¾ãéL=
Lãôê]q]åL=
LãôípL=
modern
LãflÇåL=
www.macmillan.cz/slovnicky
(lehká) atletika
Argentina
Rakousko
baseball
klasická; vážná (hudba)
šermování
flamenco
golf
harfa
skod do výšky
skok daleký
maratón
najít prvek do páru; hodit
se k čemu; zápas
moderní
LéäÉf]òL=
Lé]rä=îlWäíL=
Lê¾ÖÄáL=
LëôãÄ]L=
Lëå]r=ÄlWÇfÏL=
LíÉfÄä=íÉåfëL=
LíôÏÖ]rL=
LïfläíòL=
hráči
skok o tyči; skákat o tyči
ragby
samba
ježdění na snowboardu
stolní tenis
tango
valčík; waltz; tančit
valčík/waltz
American
astronomer
athlete
artist
composer
dancer
discovery
Egyptian
English
film-star
French
L]DãÉêfâ]åL=
Lôëíêflå]ã]L=
LôqäáWíL=
L^WífëíL=
Lâ]ãDé]rò]L=
LÇ^Wåë]L=
LÇfëDâ¾î]êfL=
LfDÇwfépåL=
LfÏÖäfpL=
LÑfäã=ëí^WL=
LÑêÉåípL=
German
inventor
Italian
musician
nationality
occupation
painting
LÇw‰Wã]åL=
LfåîÉåí]L=
LfDíôäf]åL=
LãàìWDòfpåL=
Låôp]DåôäfíáL=
LflâàìDéÉfpåL=
LéÉfåífÏL=
Polish
popular
Lé]räfpL=
Léfléàrä]L=
queen
radium
Russian
scientist
singer
Spanish
teacher
writer
LâïáWåL=
LêÉfÇá]ãL=
Lê¾påL=
Lë~f]åífëíL=
LëfÏ]L=
LëéôåfpL=
LíáWíp]L=
Lê~fí]L=
Američan/ka; americký
astronom
atlet; sportovec
výtvarník; umělec
skladatel
tanečník/ tanečnice
objev; zjištění; odhalení
egyptský
angličtina; anglicky
filmová hvězda
francouzština;
francouzsky
německý; němčina
vynálezce
italština; italsky; Ital/ka
hudebník
národnost
zaměstnání
malba; obraz; malování;
malířství
polský; polština
oblíbený; populární;
obecně rozšířený
královna
rádium
Rus/ka; ruský; ruština
vědec; přírodovědec
zpěvák
španělský; španělština
učitel/ka
spisovatel/ka
players
pole vault
rugby
samba
snow boarding
table tennis
tango
waltz
Lesson 17
Lesson 18
cycle
microwave
mountain
past
ski
space
Lë~fâäL=
Lã~fâê]ïÉfîL=
Lã~råífåL=
Lé^WëíL=
LëâáWL=
LëéÉfëL=
travel
LíêôîäL=
jet na kole
mikrovlnná trouba
hora
(the ~) minulost
lyžovat
prostor; volná plocha;
místo
cestovat; cestování
LÄÉåípL=
LÖê^WëL=
Lä~fL=
LãôÖ]DòáWåL=
LåàìWëéÉfé]L=
LéäÉfL=
LëíÉfíã]åíL=
LíôâëáL=
LíêìWL=
lavička; lavice
tráva; trávník
lež
časopis
noviny
(divadelní) hra
prohlášení; výrok
taxi; taxík
pravdivý
Lesson 19
bench
grass
lie
magazine
newspaper
play
statement
taxi
true
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 2
strana 5 z 6
truth
underground
subway
LíêìWqL=
L¾åÇ]Öê~råÇL=
Lë¾ÄïÉfL=
metro
train
yesterday
LãÉíê]rL=
LíêÉfåL=
LàÉëí]ÇÉfL=
pravda
podzemní dráha; metro
podzemní dráha (US);
podchod pro chodce (GB)
metro
vlak
včera
Lesson 20
L]DľîL=
Lôä]Ä~fL=
L]DãÉfòfÏL=
LÄáWÑ?áWí]L=
boat trip
brilliant
LÄ]rí=íêféL=
LÄêfäf]åíL=
coach
diary
Lâ]rípL=
LÇ~f]êáL=
dinosaur
enormous
fantastic
hostel
interesting
jewel
lift
on the way
statement
steps
tower
traffic
LÇ~få]ëlWL=
LfDålWã]ëL=
LÑôåDíôëífâL=
LÜflëíäL=
Lfåíê]ëífÏL=
LÇwìW]äL=
LäfÑíL=
Lflå=a]=ïÉfL=
LëíÉfíã]åíL=
LëíÉéëL=
Lí~r]L=
LíêôÑfâL=
view
LîàìWL=
nad čím; výš než
alibi; výmluva
úžasný; ohromující
strážce Toweru v
Londýně
vyjížďka na lodi
vynikající; báječný; velmi
nadaný
autobus; autokar
kapesní kalendář;
zápisník; deník
dinosaurus
obrovský; nesmírný
fantastický; úžasný
ubytovna
zajímavý
šperk; drahokam
výtah; svezení v autě
cestou
prohlášení; výrok; tvrzení
schody
věž
dopravní/pouliční ruch;
provoz
výhled; rozhled; pohled
Module 5 Extra Special
LÄ~f=DÜ^WíL=
LípáWéL=
Läfã]DòáWåL=
Lä¾âfL=
LëÉäL=
Lí~fíäL=
Lïflíë=Üôé]åfÏL=
zpaměti
levný
limuzína
(be ~) mít štěstí
prodávat
název
Co se děje?
arrive
L]Dê~fîL=
cereal
comb
forget
pick up
put on
LëáWêf]äL=
Lâ]rãL=
LÑ]DÖÉíL=
Léfâ=¾éL=
Lérí=flåL=
wake up
LïÉfâ=¾éL=
přijet; přijít; přiletět;
přistát
cereálie
hřeben
zapomenout; zapomnět
sebrat
obléci se (put on clothes obleci si oblečení)
probrat (se); probudit
Lesson 21
Lesson 22
beach
café
donkey
fishermen
last night
last summer
last weekend
Lé]rëíâ^WÇL=
sandcastle
sea
seaside
shade
wetsuit
LëôåÇâ^WëäL=
LëáWL=
LëáWë~fÇL=
LpÉfÇL=
LïÉíëìWíL=
pohlednice;
korespondenční lístek
hrad z písku
moře
mořské pobřeží
stín; přítmí
neoprénová kombinéza
Lôê]rL=
LÄ~rL=
LëÉåífãáWí]L=
LípfäÇê]åL=
LÇflâí]L=
LÜlWëL=
LÜàìWÇwL==
L~fä]åÇL=
LéôäfëL=
LélfåíL=
LêflâL=
LpféL=
LpìWíL=
Lë]räÇw]L=
LëílWãL=
LíÉêfÄäL=
LïôÖ]åL=
LïÉfîL=
šíp
uklonit se; sklonit (hlavu)
centimetr
děti
doktor; lékař
kůň
obrovský; obrovitý
ostrov; ostrůvek
palác
ukázat; (na)mířit
skála; balvan
loď
střílet; vystřelit
voják
bouře
hrozný; strašný
povoz
(za)mávat; vlna
Lesson 23
above
alibi
amazing
beefeater
by heart
cheap
limousine
lucky
sell
title
What’s
happening?
postcard
pláž; mořský břeh
kavárna; levná
restaurace
LÇflÏâáL=
osel
LÑfp]ã]åL=
rybáři
Lä^Wëí=å~fíL=
včera večer
Lä^ëí=ë¾ã]L=
minulé léto
Lä^Wëí=ïáWâDÉåÇL= minulý víkend
LÄáWípL=
LÅôÑÉfL=
www.macmillan.cz/slovnicky
arrow
bow
centimetre
children
doctor
horse
huge
island
palace
point
rock
ship
shoot
soldier
storm
terrible
wagon
wave
Lesson 24
biography
born
coast
competition
conversation
Czech Republic
guitar
Kenya
life
nursery school
operation
primary school
životopis
narozený
pobřeží
soutěž
konverzace; (roz)hovor
Česká republika
kytara
Keňa
život
jesle
operace
základní škola pro žáky
od do let (GB)
secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= střední škola (GB)
Swahili
Lëï]DÜáWäáL=
svahilština
LqáWã=é^WâL=
zábavní park
theme park
LÄ~fDflÖê]ÑáL=
LÄlWåL=
Lâ]rëíL=
Lâflãé]DífpåL=
Lâflåî]DëÉfpåL=
LípÉâ=êfDé¾ÄäfâL=
LÖfDí^WL=
LâÉåà]L=
Lä~fÑL=
Lå‰Wë]êf=ëâìWäL=
Lflé]DêÉfpåL=
Léê~fã]êá=ëâìWäL=
Module 6 Extra Special
attack
L]DíôâL=
building
emperor
hero
human
law
peace
pistol
politician
president
prize
prison
pocket
rights
temple
LÄfäÇfÏL=
LÉãé]ê]L=
LÜf]ê]rL=
LÜàìWã]åL=
LälWL=
LéáWëL=
Léfëí]äL=
LéfläfDífpåL=
LéêÉòfÇ]åíL=
Léê~fòL=
LéêfòåL=
LéflâfíL=
Lê~fíëL=
LíÉãéäL=
napadení; útok;
napadnout
budova; stavba
císař
hrdina; idol
člověk; lidský
právo
mír; klid; pohoda
pistole
politik
prezident; předseda
cena; výhra
věznice; vězení
kapsa
práva
svatyně; chrám
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 2
strana 6 z 6
watch
LïflípL=
welcome
LïÉäâ]ãL=
hodinky (náramkové;
kapesní)
uvítat; přivítat (koho kde)
LÇáW=îáW=ÇáWL=
LåÉâëí=ïáWâÉåÇL=
LéÉfåíL=
LêÉä]ífîL=
Lafë=ë¾ã]L=
Lí]Dãflê]rL=
Lí]Då~fíL=
LïÉÄL=
DVD
příští víkend
(na)malovat
příbuzný; přízeň
letos v létě
zítra
dnes večer
web; internet
The Bronx
cab
campsite
central
cruise
excited
La]=ÄêflåâëL=
LâôÄL=
Lâôãéë~fíL=
LëÉåíê]äL=
LâêìWòL=
LfâDë~fífÇL=
harbour
lake
musical
spend
stadium
stay with
taxi driver
LÜ^WÄ]L=
LäÉfâL=
LãàìWòfâäL=
LëéÉåÇL=
LëíÉfÇf]ãL=
LëíÉf=ïfaL=
Líôâëá=Çê~fî]L=
Bronx
taxi
kemp; tábořiště
hlavní; střední; ústřední
(vyhlídková) plavba
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
přístav
jezero
hudební; muzikál
trávit (čas)
stadion
zůstat s; bydlet u
taxikář
LÇfÑfâäíL=
LÖ]r=â^WífÏL=
LÜlWåífÇ=â^WëäL=
LÜlWë=ê~fÇfÏL=
LÜ~r=]DÄ~ìíL=
L~fDÇf]L=
LäÉíDëL=
LéfâåfâL=
Lê^WÑífÏL=
Lê~fÇL=
Lê]rä]=â]rëí]L=
LëâÉ]êáL=
LíìWL=
LïflåíL=
obtížný; nesnadný
ježdění na motokárách
hrad, kde straší
jízda na koni
co takhle…?
nápad
co kdybychom…?
piknik
rafting
jet/jezdit na něčem
horská dráha
nahánějící strach
velmi; příliš
chtít
LôâDífî]íá=ëÉåí]L=
Lâ]DåìWfÏL==
Lâê~ÑíëL=
LÉâëé‰WíL=
LfåDëíê¾âí]L=
LäÉfâL=
Léôâí=ä¾åípL=
Lêflâ=âä~fãfÏL=
LîáÇá]r=ÖÉfãL=
centrum volného času
kanoistika
ruční práce
odborník; znalec
instruktor
jezero
balíček (místo oběda)
lezení na skály
video hra (např.
PlayStation)
Lesson 25
DVD
next weekend
paint
relative
this summer
tomorrow
tonight
Web
Lesson 26
Lesson 27
difficult
go-karting
haunted castle
horse riding
How about…
idea
let’s
picnic
rafting
ride
roller coaster
scary
too
want
Lesson 28
activity centre
canoeing
crafts
expert
instructor
lake
packed lunch
rock climbing
video game
Module 7 Extra Special
advertisement
deer
lovely
motorway
L]ÇDî‰Wífëã]åíL=
LÇf]L=
Lä¾îäáL=
Lã]rí]ïÉfL=
www.macmillan.cz/slovnicky
reklama; inzerát
jelen; vysoká
půvabný; příjemný
dálnice
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot

Podobné dokumenty

Story Magic 2 - Macmillan.cz

Story Magic 2 - Macmillan.cz LíêÉw]=ãôéL= mapa pokladu morning LãlWåfÏL= ráno afternoon L^WÑí]DåìWåL= odpoledne evening LfWîåfÏL= večer breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně lunch Lä¾åípL= oběd supper Lë¾é]L= večeře clean (the ship) L...

Více

Straightforward Elementary

Straightforward Elementary first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth

Více

PROSPECTS

PROSPECTS (chocolate) bar Lípflâäfí=Ä^WL

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net

Více

Hot Spot 1

Hot Spot 1 autobusové nádraží LëélWíë=ëÉåí]L= sportovní centrum LÑríÄlWä=ëíÉfÇá]ãL=fotbalový stadion LÑôåDíôëífâL= fantastický; úžasný L]räÇL= starý LѾåL= zábava; zábavný Lå~fëL= milý; příjemný (povahou); pě...

Více

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education LÇ^WâL= LÇfDã^WåÇL= LÇ~f]ã]åÇL= LÇfëDâ¾ëL= LáWîò?ÇêfléL= LÖê]råL= LÜÉÇÑ]råL= LÜf]L=

Více

Inspiration 2 - Macmillan.cz

Inspiration 2 - Macmillan.cz nejprodávanější zboží be born LÄáW=ÄlWåL= narodit se brilliant LÄêfäf]åíL= vynikající; báječný; velmi

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/straightforward

Více