vzdělávací materiál - Střední zdravotnická škola Děčín

Komentáře

Transkript

vzdělávací materiál - Střední zdravotnická škola Děčín
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL
Název projektu
Zkvalitnění vzdělání na SZŠ Děčín
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0829
Název školy
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace
Číslo materiálu
VY_22_INOVACE_1 - 17
Druh vzdělávacího materiálu
Pracovní list
Autor
Mgr. Martina Volfová
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Ročník
Work with people approaching the end of life; Social
Care
4. ročník
Datum výroby
Červenec 2013
Anotace
Metodický pokyn
Materiál je určen k procvičování slovní zásoby a
praktických komunikačních dovedností v oblasti sociální
péče – Práce s umírajícími (ESP – English for specific
purposes – Social Care); včetně poslechu
Žáci pracují s daným materiálem nejprve individuálně a
potom téma probírají ve skupině. Mohou použít slovník.
Součástí vzdělávacího materiálu je i metodický list pro
učitele s klíčem.
Work with people approaching the end of life
Fill in correct words according to the recording:
Death is quite a big taboo in ……………….. society. We hardly ever ……………… about it
and we try not to …………………… it. Many people die in anonymous hospitals …………….
unfortunately many people die alone. There are a lot of …………………. we can make when
we meet a person in the …………………… stage of life. Doctors often try to prolong the life
as …………………. as possible and do not see they only prolong the suffering of a person
…………………. any improvement. They also do not always tell people about
………………… condition correctly. They either hide the truth from ……………….. or they
tell them too many things at ………………….. when people cannot absorb the information.
The family also does not know ………………. to talk to the person and sometimes they
……………………not to be in touch. There are some talks about euthanasia,
…………………. the life with a drug or something like that but it is a big …………….. and
moral problem. Palliative medicine offers a better ………………….. . This care can be
provided …………….. special institutions (hospices) or ……………… home. Dying people
should have a chance to talk ………………….everything they want and express all their
……………………. . They need somebody to be with them in hard ………………… . Then
there is a chance they will come to terms …………… the ending of their life and their life will
get ……………….. completed.
Find the following words and structures in the text:
Eutanázie
Nebýt v kontaktu
Paliativní medicína
Prodloužit život
Poslední stadium života
Skrývat před někým pravdu
Smířit se s koncem života
Utrpení
Vyjádřit emoce
Zemřít sám
What is euthanasia and what is palliative medicine?
What can be legal and moral problems of euthanasia?
How can the approach to death and dying be improved in our society?