Zahraniční exkurze do Vídně 2014

Transkript

Zahraniční exkurze do Vídně 2014
Zahraniční exkurze do Vídně 2014
Opět po roce, tentokrát ve dnech 27.- 28.března 2014 se studenti prvního ročníku
zúčastnili dvoudenní stáže ve Vídni. Tato studijní cesta se konala v rámci projektu Inovace
systému praxí a studenti měli možnost seznámit se s několika organizacemi zabývajícími
se sociální prací v sousedním Rakousku. Protože se nám loňský program osvědčil,
exkurze měla téměř stejný charakter.
Jedno dopoledne strávili studenti EA společně se studenty Soziale Arbeit Fachhochschule
Campus Wien. V rámci návštěvy této odborné školy absolvovali také přednášku a
workshop o práci s romskou komunitou ve Vídni. Svůj pohled na romskou problematiku jim
přiblížili představitelé Romano Centro Wien. Jedná se o sdružení zastupující Romy z
různých zemí, podporující vzdělání a kulturu Romů, zlepšení jejich životních podmínek a
také bojující proti jejich diskriminaci. Nechyběli ani seznamovací aktivity, které byly
založené na ústní komunikaci a tudíž tím bylo podpořeno procvičování cizího jazyka.
Během dvou dnů navštívili studenti následující zařízení poskytující sociální služby:
Verein Integrationshaus - organizace, která poskytuje sociální pomoc uprchlíkům a
žadatelům o azyl
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie - zde je poskytována pomoc a
podpora obětem domácího násilí
Kinder- und Jugendanwaltschaft - instituce nabízející právní pomoc dětem a mladistvým v
obtížných situacích
Suchthilfe Wien - společnost, která pomáhá snižovat fyzické, psychické a sociální
problémy drogově závislých, pomáhá řešit jejich sociální vyloučení a zasazuje se o jejich
integraci do většinové společnosti.
Exkurze byla studenty vnímáná velmi pozitivně a hodnotili ji jakou přínosnou pro další
profesní život.

Podobné dokumenty